Chuck Butler Profile Picture

Chuck Butler

Starszy wiceprezes 
Dyrektor finansowy

Chuck Butler zajmuje stanowisko starszego wiceprezesa i dyrektora finansowego w firmie Lexmark International. Jest odpowiedzialny za finanse przedsiębiorstwa, księgowość oraz płatności podatkowe i na rzecz skarbu państwa. Kieruje również organizacją Lexmark Global Business Services oraz nieruchomościami i obiektami korporacyjnymi.

Przed objęciem tego stanowiska w 2020 roku, Butler pracował jako wiceprezes ds. planowania i analizy finansowej (FP&A) oraz był odpowiedzialny za kompleksowy proces planowania i powiązane analizy danych dotyczące wyników finansowych firmy Lexmark. Przedtem pełnił rolę wiceprezesa globalnej sprzedaży oraz nadzorował analizy biznesowe, sprawy prowizji i dostosowania cen, odpowiedzi na zapytania ofertowe, umowy sprzedaży i planowanie popytu.

Był także dyrektorem ds. finansów przedsiębiorstwa i starszym managerem FP&A. Dołączył do firmy Lexmark w 2004 roku jako starszy analityk finansowy.

Przed rozpoczęciem pracy w firmie Lexmark Butler zajmował różne stanowiska kierownicze w zakresie finansów i rachunkowości w sektorach produkcji, usługach komunalnych i handlu detalicznego.

Ma tytuł licencjata w dziedzinie księgowości na University of Kentucky.