Banner-SMFP-Subpage-Compliance
Compliance

ZGODNOŚĆ
Od problemów do korzyści

W każdej firmie obowiązują zasady, a rozwiązania Lexmarka ułatwiają ich przestrzeganie, jednocześnie promując najlepsze praktyki. Doskonałe rozwiązania Lexmarka — takie jak cyfrowe podpisy, wyszukiwanie na poziomie całej organizacji, system uwierzytelniania i audyty — pomagają utrzymać integralność, poufność i dostępność danych niezależnie od branży, w której firma działa.

Większa zgodność

Inteligentny ekosystem urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka to coś więcej niż pomoc w zachowaniu zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi zasadami. Nasze kompleksowe podejście zakłada automatyzację procesów zapewniających zgodność z zasadami przy jednoczesnym osiągnięciu dodatkowych korzyści:

Bezpieczeństwo: Chroń posiadane przez firmę informacje przed przypadkowym naruszeniem zasad i celowymi zagrożeniami, które mogłyby narazić reputację i finanse firmy. Nasza wiedza w zakresie zabezpieczeń jest potwierdzona rygorystycznymi certyfikatami rządowymi, takimi jak Common Criteria, NIAP i FIPS 140-2.

Zrównoważony rozwój: Lexmark jest liderem na polu inicjatyw związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Nasze produkty mają certyfikaty Energy Star i Blue Angel oraz inne międzynarodowe certyfikaty.

Ułatwienia dostępu: Zapewnianie inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych z funkcjami dostępności to nie tylko wymóg prawny — dla Lexmarka to opłacalne rozwiązanie pozwalające użytkownikom o różnych możliwościach łatwo współpracować z klientami i współpracownikami oraz usprawnić przepływ pracy.


Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

Średnie zużycie energii przez nasze produkty maleje z roku na rok, a dodatkowo Lexmark opracowuje technologie i oprogramowanie umożliwiające elektroniczne przetwarzanie informacji. Oznacza to znacznie mniejsze zużycie papieru, na które przypada 80% całkowitej emisji dwutlenku węgla drukarek.

Technologie i usługi Lexmarka, takie jak Zarządzanie drukowaniem i Usługi zarządzania drukiem, nie tylko wzmacniają system zapewniający zgodność z zasadami, ale również pomagają kontrolować koszty i podnoszą wydajność.

Co więcej, dzięki narzędziom Perceptive Software Lexmarka do zarządzania procesami biznesowymi (BPM) można zoptymalizować procesy biznesowe, jednocześnie redukując ryzyko naruszenia zasad.

Takie rozwiązanie zwiększa możliwości kontroli, co stanowi istotny czynnik w przypadku sporów sądowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu wiadomo, kiedy i przez kogo każde zadanie zostało wykonane oraz jakie wprowadzono zmiany.

Jim Davenport
Analityk systemowy
Okręg szkolny Anchorage Anchorage, Alaska