Banner-SMFP-Subpage-Services
Servicesl

USŁUGI
Ekosystem ekspertów

Obudowa z częściami to nie inteligentne urządzenie wielofunkcyjne, a zbiór inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych to nie od razu ekosystem.

Niektóre firmy mają pracowników i umiejętności, by samodzielnie skonfigurować i utrzymywać inteligentny ekosystem urządzeń wielofunkcyjnych. Inne firmy wolą skupić się na swoich zadaniach i polegać na sprawdzonych systemach, wiedzy i doświadczeniu ludzi, którzy projektują ich inteligentne urządzenia wielofunkcyjne.

Usługi zarządzania drukiem (MPS) nie zaczynają się od specyfikacji sprzętu, ale od oceny zespołu, jego roli i potrzeb firmy. Koncentrują się na planowaniu i optymalizowaniu dużych flot urządzeń, zapewniając ich sprawne działanie zgodnie z potrzebami użytkowników i zarządzając nimi w celu zminimalizowania liczby zadań działu IT oraz ograniczenia kosztów i zużycia zasobów. Gromadząc dane o sposobie wykorzystywania urządzeń, zespół odpowiedzialny za usługi zarządzania drukiem może analizować i w miarę potrzeby dostosować procesy, dostarczając fizyczne wydruki lub informacje cyfrowe, gdy są potrzebne.

Profesjonalne usługi Lexmarka można łatwo łączyć z rozwiązaniami Lexmarka, by łatwiej osiągać cele związane z produktywnością oraz udoskonalać sposób zarządzania informacjami i ich udostępniania. Nasze doświadczenie z zakresu obiegu informacji związanych z konkretną branżą — sprzedażą, bankowością, ubezpieczeniami, instytucjami rządowymi, opieką zdrowotną, produkcją i nie tylko — może pomóc w odkryciu nieznanych możliwości zwiększenia wydajności.

Rozwiązanie problemów powodujących kosztowne przestoje to zaledwie początek, jeśli chodzi o usługi wsparcia technicznego Lexmarka. Celem wszystkich programów wsparcia technicznego — usług instalacyjnych, rozszerzonych gwarancji, oryginalnych części od certyfikowanych partnerów Lexmarka — jest nieustanne ulepszanie procesów i zagwarantowanie maksymalnego usprawnienia przez każde urządzenie wykonywania zadań.

Usługi, które wspierają i analizują sposób działania firmy, są integralną częścią inteligentnego ekosystemu urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. One nie tylko odzwierciedlają naszą bogatą wiedzę o technicznych aspektach naszych produktów — są dowodem na to, jak wiele można osiągnąć dzięki połączeniu celów firmy z naszą wyobraźnią.


Lexmark pojawił się w naszej firmie, wskazał nam właściwą drogę i nie pozostawił najmniejszych wątpliwości, że pozostanie z nami na długo. Lexmark pokazał, że to było partnerstwo, a nie jedynie transakcja.

Starszy kierownik działu IT
Columbia Sportswear Portland, Ore.