Bolagsstyrelse

Phillip Cassou

Phillip Cassou, styrelseordförande

Phillip Cassou var strategiskt kundansvarig på AT&T mellan 2008 och 2010, och före det hade han diverse befattningar på IBM mellan 1968 och 2008, bland annat som industrisektoransvarig och områdesansvarig, chef för Houston-kontoret och andra marknadsförings- och ledningsbefattningar. Mr. Cassou erhöll en kandidatexamen i elektronik och fysik 1968, en MBA-examen 1974 och en juris doktor-examen 1980, samtliga från University of San Francisco.


Katherine Chao

Allen Waugerman

Allen Waugerman pôsobí ako prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Lexmark od mája 2019 a v apríli 2023 bol vymenovaný do predstavenstva spoločnosti Lexmark. Waugerman pracuje v spoločnosti Lexmark od jej založenia v roku 1991 a je držiteľom bakalárskeho titulu v odbore elektrotechniky na University of Kentucky.


Katherine Chao

Katherine Chao

Katherine Chao är partner på CG Uhlenberg LLP. Hon har arbetat med offentlig redovisning i över 24 år och erbjuder redovisning, revision, skattetjänster, råd och konsulttjänster på affärsstrategiområdet till kunder inom alla möjliga branscher, från teknik, bioteknik, riskkapital, markexploatering, fastighetsförvaltning, professionella tjänster, myndigheter och många andra områden.


Laura D'Andrea Tyson

Laura D'Andrea Tyson

Laura D'Andrea Tyson är Distinguished Professor på forskningsskolan och chef för Institute for Business and Social Impact på Berkeley Haas School of Business. Hon är dessutom ordförande för styrelsen för Blum Center for Developing Economies vid University of California, Berkeley. Dr. Tyson tog grundexamen med högsta betyg på Smith College och erhöll sin doktorsexamen i ekonomi från Massachusetts Institute of Technology.


Mickey Kantor

Mickey Kantor

Mickey Kantor var tidigare USA:s handelsrepresentant och senare handelsminister. Mr. Kantor är för närvarande partner på den internationella advokatbyrån Mayer Brown med säte i Washington DC. Han erhöll kandidatexamen från Vanderbilt University 1961. Därefter var han officer i den amerikanska flottan i fyra år, och 1968 erhöll han juris doktorexamen från Georgetown University.


S. Shankar Sastry

S. Shankar Sastry

S. Shankar Sastry är för närvarande dekanus på ingenjörsskolan vid University of California, Berkeley och fakultetschef för Blum Center for Developing Economies. Mellan 2004 och 2007 ledde han CITRIS (Center for Information Technology in the Interests of Society), ett tvärvetenskapligt centrum som omfattar UC Berkeley, Davis, Merced och Santa Cruz. Dr. Sastry fick sin doktorshatt 1981 från University of California, Berkeley.


Steven Chu

Steven Chu

Steve Chu var USA:s energiminister mellan 2009 och 2013. Innan han utsågs till energiminister var Dr. Chu professor i fysik och molekylär- och cellbiologi på University of California Berkeley och chef för Lawrence Berkeley National Laboratory. Dr. Chu erhöll både en kandidatexamen i matematik och en i fysik från University of Rochester 1970. Han doktorerade sedan i fysik på University of California Berkeley 1976.


Wenhong Kevin Sun

Wenhong Kevin Sun

Under det senaste decenniet har Dr. Wenhong Kevin Sun varit forskningschef för United States SETi Company, som har utvecklat världens första kortvågiga UV LED-lampa och som har teknik för radiofrekventa enheter.