Tillverkningsföretag | Lexmark Sverige

Lösningar för bättre insyn och större påverkan

Har du en helhetsbild över tillverkningsverksamheten? Inte om du använder dig av manuella åtgärder för att överbrygga gapet mellan pappersbaserad och digital information. Glapp mellan dina medarbetare och viktig information leder till försämrad personalproduktivitet och kundservice.

Lexmarks lösningar för tillverkning omvandlar dina processer som ger ökad insyn och kontroll så att du kan göra förbättringar som påverkar.

pacesetter-image

Lexmark har lång erfarenhet inom tillverkningsbranschen

BLI Pacesetter 2018–2019 för Manufacturing Award

Managed Print Services

Optimera din utskriftsmiljö och outsourca underhållet till vårt expertteam

SAP Printing

Smidig utskrift i din SAP-miljö

GHS Label Printing

Skriv ut GHS-etiketter när och där de behövs med färgutskrift vid behov

Supply Chain Document Optimization

Eliminera pappersbaserade processer och fel för att stärka verksamhetsprocesserna