Lexmark satsar på integrerad dokumenthantering för sjukvården | Lexmark Sverige

Lexmark satsar på integrerad dokumenthantering för sjukvården

Stockholm, 25/10/2014

Lexmark förvärvar PACSGEAR, ledande inom integrerade dokumentlösningar för hälsa och sjukvård för en köpesumma på cirka 54 miljoner dollar. Lexmark vill med förvärvet förbättra och förenkla processerna för sjukvårdspersonal att dela och utbyta patientinformation sinsemellan olika system. 

Sjukvård i Norden genomgår en förändring där ökade regionala samarbeten kräver att organisationer inom vården ska kunna dela information. PACSGEAR kompletterar och hjälper sjukvården genom att samla in information från medicinska informationssystem i olika regioner och ser till att den kan delas i såväl regionala som nationella system, säger Rob Greaves Nordenchef på Lexmark.

För mer information om förvärvet, se bifogat fullständigt pressmeddelande.

 

Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) tillhandahåller ett stort utbud av produkter för bildbehandling och utskrifter, programvarulösningar och tjänster till företag av alla storlekar, för att hjälpa kunderna att skriva ut mindre och spara mer. 
Dotterbolaget Perceptive Software är ett fristående programvaruföretag inom Lexmark som är den ledande leverantören av innehållshanteringsprogram som hjälper företag att lätt hantera hela livscykler med dokument och innehåll, förenkla affärsprocesserna och öka effektiviteten.

Presskontakt


Henrik Juel Olsson
Nordic Marketing
Telefon: +45 4599 8888
Email: 
henrikjuel.olsson@lexmark.com