Lexmark lanserar tonerkassetter – Corporate Cartridges - som underlättar hållbart företagande | Lexmark Sverige

Lexmark lanserar tonerkassetter – Corporate Cartridges - som underlättar hållbart företagande

Stockholm, 09/10/2014

och för att stödja principen om noll avfall, lanserar Lexmark nu en ny linje av tonerkassetter för hållbart företagande, som kallas Corporate Cartridges.

Den nya linjen av kassetter för Lexmarks A4 CS/CX färgskrivare och MS/MX svartvita skrivare kan tillgodogöra sig Unison toners samt har en robust och hållbar design för långsiktig tillförlitlighet och en ihållande utskriftskvalitet.  I den nya linjen kassetter i kombination med Unison Print System, har utvalda komponenter återanvänds med hjälp av Lexmark Cartridge Collection Program(LCCP). Sedan 1991 har Lexmark erbjudit enkla metoder för att återvinna tomma tonerkassetter. LCCP utgår från en noll deponerings- och förbränningspolicy och strävar efter att utnyttja återvunna material för att bättre miljönytta.

"Vi har en stark tradition inom Lexmark av innovation och engagemang i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och den nya linjen skrivarkassetter är vår mest hållbara linje hittills" säger Anne Nedergaard, Supplies manager i Lexmark.  "Förutom de miljömässiga och sociala aspekterna backas också den nya kasettlinjen upp av vår unika livstidsgaranti” tillägger hon.

Den nya linjen kasetter tillverkas inom EU för att säkerställa tillgänglighet och minimerar leveranskedjans och produktionens totala miljöpåverkan. De nya kassetlinjen prissätts likvärdigt med Return Program-kassetter.

Kontakt:

Namn: Anne Nedergaard

Tel: +45 4599 8865

Mail: anne.nedergaard@lexmark.dk

 

Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) tillhandahåller ett stort utbud av produkter för bildbehandling och utskrifter, programvarulösningar och tjänster till företag av alla storlekar, för att hjälpa kunderna att skriva ut mindre och spara mer. 
Dotterbolaget Perceptive Software är ett fristående programvaruföretag inom Lexmark som är den ledande leverantören av innehållshanteringsprogram som hjälper företag att lätt hantera hela livscykler med dokument och innehåll, förenkla affärsprocesserna och öka effektiviteten.

Presskontakt


Henrik Juel Olsson
Nordic Marketing
Telefon: +45 4599 8888
Email: 
henrikjuel.olsson@lexmark.com