Lexmark lanserar AccuRead Automate 2.0 – med innovativa förenklingar av affärsprocesser | Lexmark Sverige

Lexmark lanserar AccuRead Automate 2.0 – med innovativa förenklingar av affärsprocesser

Nya funktioner i den ledande applikationen för dokumentigenkänning i Lexmarks multifunktionsskrivare ökar effektiviteten och prestandan

Stockholm, 9 augusti 2016

Lexmark har förbättrat sin AccuRead Automate-applikation för multifunktionsskrivare (MFP) med nya funktioner som introduceras augusti 2016.

Förenkling av affärsprocesser

I en omvärld där en framgångsrik CIO också måste vara beredd på att driva innovation i företaget – i korthet vara en Chief Innovation Officer – är en snabbväxande prioritering att hitta sätt att förenkla och automatisera affärsprocesser för att spara tid och minimera felkällor. Lexmarks AccuRead Automate är en lösning för att uppnå dessa mål inom dokumenthantering, för att kunna genomföra storskalig digitalisering av dokument med ett minimum av handpåläggning.

Lär sig - snabbt och exakt

Programvaran känner nu automatiskt igen dubbelsidiga dokument och förstår att ett dokument som exempelvis en faktura är på två, tre eller fyra sidor. Detta gör att det endast krävs en första inmatning av de olika varianterna, vilket eliminerar manuell försortering och ökar effektiviteten. Andra förbättringar inkluderar utvidgad automatisering som ger ännu snabbare och mer exakt fångst och bearbetning av dokument.

Den nya versionen optimerar de centrala funktionerna i AccuRead Automate på ett sätt som ger smidigare använding och kortare processer, exempelvis genom klart snabbar klassificering och lagring av dokumenten.

Den nya versionen ger också mer precisa klassificeringsmetoder tack vare att sortering utförs på hela texten, inte bara layouten på ett dokument. Detta gör det möjligt att känna igen och klassificera dokument som inte helt stämmer överens med en av de "inlärda" mallarna. Detta minimerar antalet felaktiga klassificeringar.

"Företag kämpar idag med att digitalisera tryckt information och enkelt skaffa fram den vid behov", säger Susanne Karlsson, nordisk marknadschef på Lexmark. "Det krävs ofta handpåläggning före och efter skanningen på grund av den stora mängden av olika dokumenttyper som finns. Andra utmaningar för datautvinning från tryckta dokument är otillräcklig utbildning av medarbetare och begränsad nätverkskapacitet på avlägsna platser.”

"Denna uppdatering optimerar de centrala funktionerna i AccuRead Automate, vilket garanterar en jämnare drift. Den innehåller också betydande förbättringar i hastighet och prestanda för klassificering av dokument och för att fånga relevant information."

Tillgänglighet och erbjudanden till återförsäljare

Den nya AccuRead Automate-applikationen är tillgänglig för nya Lexmark CX7- och CX8-serien av multifunktionsskrivare i färg. För äldre Lexmark-produkter med olika firmware, kommer framtida versioner att erbjudas som ger samma förbättringar.

Om AccuRead Automate

AccuRead Automate erbjuder delvis automatiserad digitalisering av dokument. Programvaran känner igen och klassificerar dokument samtidigt som sidor skannas och extraherar viktig information från dem. Genom denna process kan AccuRead Automate namnge och indexera filer automatiskt, sortera insamlad data på förvalda platser och göra dessa tillgängliga för affärsapplikationer.

AccuRead Automate använder algoritmer för undervisning i dokumentklasser. Eftersom kunskapen om klassificering växer, kan Automate automatiskt lära sig att känna igen och sortera allt fler olika typer av skannade dokument över tid.

Dessutom kan upp till fyra fält definieras i ett dokument för utvinning av information. Dessa kan sedan användas för att namnge filer automatiskt eller lagra dem i en indexfil som andra affärsapplikationer kan få tillgång till.

Om Lexmark

Lexmark (NYSE: LXK) skapar mjukvara, hårdvara och företagstjänster som tar bort ostrukturerad information och ineffektiva processer, och förser människor med den information de behöver, när de behöver det.

Öppna möjligehetrna på: www.lexmark.se

Presskontakt


Henrik Juel Olsson
Nordic Marketing
Telefon: +45 4599 8888
Email: 
henrikjuel.olsson@lexmark.com