Lexmark utses till Ledare inom dokumentflödeshantering i IDC-rapport | Lexmark Sverige

Lexmark utses till Ledare inom dokumentflödeshantering i IDC-rapport

Stockholm, 26 september 2016

Lexmark International har utsetts till Ledare inom dokumentflödeshantering av den ledande IT-analysfirman IDC, i en ny IDC MarketScape-rapport publicerad i september 2016.

I den årligen återkommande rapporten har Lexmark flera gånger uppmärksammats för utbudet av tjänster inom print- och dokumenthantering. Rapporten analyserar såväl befintligt tjänsteutbud som strategier hos olika leverantörer och slår fast:

”Lexmark har utvecklat ett brett utbud av skräddarsydda lösningar och har den mest omfattande portföljen av industrispecifika mjukvarulösningar av alla utvärderade leverantörer. Lexmarks tjänsteutbud understöds av djup expertis inom området, som utvecklats under många år. […] Lexmarks utbudsstrategi och nyckelfaktorer för differentiering är det breda urvalet, fokus på front office-lösningar, förmågan att anpassa sig till marknadsförändringar, industriexpertis, interoperabilitet och ett sammanhållet globalt erbjudande.” 1

“Genom att dra nytta av vår industriexpertis, breda portfölj, innovationskraft och flexibilitet kan Lexmark erbjuda lösningar på våra kunders affärskritiska utmaningar. Att utnämnas till ledare inom dokumentflödeshantering i IDC Marketcape är ett kvitto på vår hängivenhet gentemot våra kunder”, säger Susanne Karlsson, nordisk marknadschef på Lexmark.

Mer information

Om IDC MarketScape

IDC:s analysmodell av leverantörer, MarketScape, är skapad för att erbjuda en överblick av konkurrenskraften bland ICT-aktörer på olika marknader. Metodologin använder en rigorös poängbedömningsmetod baserad på såväl kvalitativa som kvantitativa kriterier som resulterar i en grafisk bild av varje leverantörs marknadsposition. IDC MarketScape utgör ett tydligt ramverk där produkt- och tjänsteerbjudanden, förmågor och strategier, samt nutida och framtida framgångsfaktorer kan jämföras på ett meningsfullt sätt. Ramverket ger också slutkunder en komplett bild av leverantörers styrkor och svagheter.

Om Lexmark

Lexmark (NYSE: LXK) skapar mjukvara, hårdvara och företagstjänster som tar bort ostrukturerad information och ineffektiva processer, och förser människor med den information de behöver, när de behöver det.

Öppna möjligheterna på: www.lexmark.se

1IDC MarketScape: Worldwide Document Workflow Services Hardcopy 2016 Vendor Assessment # US40994416 September 2016.

Presskontakt


Henrik Juel Olsson
Nordic Marketing
Telefon: +45 4599 8888
Email: 
henrikjuel.olsson@lexmark.com