Sidförbrukning enligt ISO | Lexmark Sverige

Sidförbrukning enligt ISO

Bakgrund

I december 2006 godkände ISO nya standarder för sidkapacitetsmätningar för bläckpatroner (ISO/IEC 24711) och färgtonerpatroner (ISO/IEC 19798). Dessa nya standarder kompletterar kapacitetsstandarden ISO/IEC 19752 för svartvita tonerpatroner som publicerades i juni 2004.

ISO-standarderna för bläck- och tonerpatroners kapacitet definierar tydligt de viktigaste egenskaperna som påverkar kapaciteten och ger resultaten en ordentlig statistisk analys. Alla skrivartillverkare kan nu använda samma metod när de mäter patronkapaciteten.

Information om ISO/IEC-standarderna finns på webbplatsen www.iso.org/jtc1/sc28.

Vad är sidkapacitet?

Sidkapacitet är det totala antalet sidor som kan skrivas ut med en patron. Hittills har skrivartillverkare använt ett antal olika metoder för att mäta patronkapaciteten, vilket gör det svårt för dig att jämföra märken ordentligt. Därför har Lexmark tillsammans med andra skrivartillverkare arbetat med ISO för att skapa nya standarder för att mäta sidkapacitet. Den 13 december 2006 godkände ISO de nya standarderna för sidkapacitetsmätningar för bläckpatroner (ISO/IEC 24711) och färgtonerpatroner (ISO/IEC 19798). Dessa nya standarder kompletterar kapacitetsstandarden ISO/IEC 19752 för svartvita tonerpatroner som publicerades i juni 2004.

Jämförelse mellan ISO-kapacitet och faktisk kapacitet

Eftersom ISO-kapacitettestet är ett kontrollerat test kommer en kund som använder produkten troligen inte att återskapa exakt samma användningsförhållanden och parametrar som ISO-kapacitetstestet använder. Det innebär att den faktiska sidkapaciteten kommer att vara mycket högre eller lägre beroende på faktorer som täckningsgrad, jobbstorlek, typ av material, miljöförhållanden, fastställande av livslängd och om man skriver ut enkel- eller dubbelsidigt. [ISO:s sidkapacitetsresultat kan liknas vid uppskattningen liter per mil för bilar. Uppskattningen liter per mil är ett användbart verktyg för att jämföra bränsleekonomin mellan olika bilar, men den kan inte avgöra genomsnittligt antal liter per mil som du kommer att förbruka. Det faktiska antalet liter per mil påverkas av hur och vart du kör, i vilket skick fordonet är och underhållet av det, bränslevariationer samt andra faktorer.]

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Figur 1. ISO/IEC/9752
Standardtestsida

Branschundersökningar har visat att medeltäckningsgraden, som representeras av hur mycket av sidan som är täckt med toner i procent, för en svartvit sida är mellan 4 och 5 %. Figur 1 visar testsidan med ca 5 % täckning som används för ISO/IEC 19752. Färgutskrifter har ofta en högre genomsnittlig sidtäckning. Av denna anledning representerar de fem standardsidorna (Figur 2) som används till ISO/IEC 19798 och 24711, med en blandning av text och grafik och varierande mått av täckning, tillsammans, ungefär 20 % täckning (ca 5 % vardera för svart och de tre färgerna cyan, magenta och gul). Om din genomsnittliga utskrivna sida har mycket större täckning än ISO:s standardsida kan det vara rimligt att förvänta sig en lägre faktisk sidkapacitet än vad som anges. Och fastän sidtäckning är den mest uppenbara faktorn i förhållande till patronkapacitet så kan de andra faktorerna vara lika viktiga eller till och med viktigare.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Figur 2: Ett femsidigt färgtest specificerat av standarden ISO/IEC 19798 för kapacitetstestning

Varför är standarder för sidkapacitet viktiga?

Dessa sidkapacitetsstandarder hjälper dig fatta mer välgrundade inköpsbeslut genom att objektivt och exakt utvärdera patronkapaciteter. De nya ISO-standarderna för bläck- och tonerpatroners kapacitet definierar tydligt de viktigaste egenskaperna som påverkar sidkapaciteten och ger en ordentlig statistisk analys så att alla tillverkare kan använda samma metod för att mäta kapacitet.

Hur utförs testerna?

Specifikationerna för ISO/IEC 24711 och 19798 anger att sidkapaciteten bestäms med hjälp av en standardsvit som skrivs ut i en kontrollerad miljö med skrivarens standardinställningar. Eftersom skrivarmiljön kan påverka sidkapaciteten kontrolleras testmiljön vid en temperatur på 23 °C +/- 2 °C.

Testsviten, som specificeras i ISO/IEC 24712, är utformad för att fungera med antingen A4- eller 8,5x11"-papper. Sviten är en pdf-fil som består av fyra typiska kundsidor och en diagnossida skrivs ut med den senaste versionen av pdf-läsaren.

Hur många patroner och skrivare används i testerna?

Minst nio patroner eller patronuppsättningar testas tills de är förbrukade. Detta ger pålitliga uppskattningar av den uppskattade genomsnittliga kapaciteten inom statistiskt definierade gränser. Det rekommenderas i standarderna att man testar patroner med ett antal olika tillverkningsdatum och platser.

Minst tre patronuppsättningar testas på tre olika skrivare för att undvika att testet påverkas av variationer mellan skrivarna. Ett lika stort antal patronuppsättningar körs på varje skrivare.

Varför anges sidkapaciteter som ett patron- och skrivarsystem?

ISO:s sidkapacitet anges alltid som ett patron- och ett skrivarsystem. Att ange sidkapaciteter som ett system påvisar bäst skillnaderna mellan skrivarhastigheter, färgkartor, underhållsrutiner och skrivfrekvenser hos olika modeller av skrivare.

Hur beräknas sidkapaciteten?

Den rapporterade ISO-sidkapaciteten måste ligga på eller under det lägre 90-procentiga konfidensintervallet av medelvärdet. Om 9 patroner testas räknas ISO:s maximala sidkapacitet ut enligt följande: ISO-sidkapacitet = genomsnittlig sidkapacitet (1,86 * (standardavvikelse av sidkapacitet/3))

Varför finns det ingen sidkapacitet angiven för min specifika skrivare?

Lexmark kommer att publicera ISO-sidkapaciteter för alla framtida lanserade produkter

Om du vill ha mer information kan du läsa Förstå sidkapacitet för tonerpatron [.pdf].