Teknikens kraft


Green Triangle
Lexmarks teknikbaserade lösning för Managed Print Services

Varför är ett teknikbaserat tillvägagångssätt Managed Print Services så givande?

Definitionen av Managed Print Services (MPS) är i korthet: Tjänster som en extern leverantör erbjuder för att optimera eller hantera ett företags dokumentutskrifter. Det här kan verka okomplicerat – men oavsett om en extern leverantör levererar MPS genom arbete eller teknik kan det ha en enorm inverkan på dina resultat 

Vi kan ta service och support som ett exempel. Många MPS-leverantörer har stora mängder servicetekniker som arbetar ute på fältet. Om skrivaren eller multifunktionsprodukten (MFP) går sönder ringer du dem och de fixar den. Tack vare att dessa firmor har många anställda kan de vara snabbt på plats. Den här arbetsbaserade metoden fungerar, men den har nackdelar: besvärande fördröjningar och avbrott för dig, dina anställda och dina användare. I vissa situationer kan det också vara oönskat eller svårt att ha servicetekniker på plats. 

Med en arbetsbaserad metod måste du först uppleva ett problem innan några åtgärder vidtas. Processen börjar när det är ett fel på maskinen. 

Fixa den innan den går sönder

Men det finns ett bättre sätt: Med en teknikbaserad metod, inte en arbetsbaserad, börjar processen innan det uppstår ett fel på maskinen

Lexmarks teknikbaserade metod använder sig av intelligence (AI) och prediktiv support som förutser och förebygger potentiella problem innan de inträffar. Den ger också automatiska leveranser i precis rätt tid utifrån verklig förbrukning, inte fördefinierade värden. Du behöver inte skapa ett supportärende, kontakta helpdesk eller göra en beställning. Systemet gör det åt dig så att du slipper lägga den uppgiften på ditt IT-team. Dessutom kan vi lösa många problem fjärrlöst.

Den här metoden har visat sig vara mycket lyckad – Lexmark åtgärdar våra maskiner, förutser fel innan de inträffar och löser problem snabbt. Det här ökar butikens tillgänglighet, vilket är det viktigaste för oss.

Teknikchefer
large global retailer

Använd data för användbara insikter

Viktigast av allt, en teknikbaserad metod drar nytta av den data som finns tillgänglig– vilket en arbetsbaserad metod inte kan göra – särskilt när du kan använda dig av Sakernas internet (Internet of Things, IoT).

Organisationer använder sig av Sakernas internet (IoT) för att uppnå konkurrensfördelar på marknaden genom djärva affärsmodeller och differentierade kundupplevelser", menar analysfirman IDC1.

Tänk på alla maskiner som idag ingår i Sakernas internet. Antalet är mycket stort och växer: Analysfirman Quocirca beräknar att uppemot 80 miljarder enheter kommer att anslutas till IoT fram till år 2025.

Dit hör också Lexmark skrivare. Våra IoT-aktiverade skrivare och multifunktionsskrivare har ett antal sensorer om kontinuerligt övervakar hundratals datapunkter, inklusive varningar, interna felsökningar och maskinens interna processer. Oavsett om du inser det eller ej kan ditt utskrifts- och skanningssystem fungera som en verklig kunskapskälla till hur organisationen fungerar. 

Enligt IDC kommer "dataanalys att bli en av de viktigaste faktorerna för tjänsteleverantörer som vill utöka MPDS (hanterade utskrifts- och dokumenttjänster) till områden som omfattar större strategiskt affärsvärde."3

Med en teknikbaserad metod, med grunden i IoT, kan Lexmark med hjälp av AI och interaktiva analyser analysera den insamlade datan från ditt utskrifts- och skanningssystem för att hitta användartrender och inkonsekvenser, hantera flaskhalsar, kostnadsineffektivitet, avfall, säkerhetsrisker och mer. 

Vi samarbetar med dig för att ge dig värdefulla och användbara insikter och möjliggöra företagets digitala omvandling. Vi skiljer ut oss från mängden genom dataanalyser som leder till olika typer av användbara insikter.

10 frågor om den teknikbaserade metoden

Om du vill utnyttja en teknikbaserade metod i MPS kan du be leverantören om följande:

  1. Hur använder du dig av Sakernas internet (IoT) i din verksamhet?
  2. Hur kan du hjälpa mig att lägga mindre tid på utskriftsbaserade aktiviteter?
  3. Vad är hanteringstiden för lösa ett problem för min verksamhet?
  4. Hur ofta kan du lösa problem innan det blir fel på mina skrivare?
  5. Hur ofta kan ni lösa problem fjärrlöst utan att skicka ut en tekniker?
  6. Kan jag få insyn i prestandamåtten i realtid?
  7. Kan jag se information om mitt övergripande utskrifts- och skanningssystem på en enda instrumentpanel?
  8. Hur kan ni minska antalet åtgärder på skrivare/multifunktionsskrivare?
  9. Vilka typer av data samlar ni in från min verksamhet?
  10. Hur kan den här datan gynna min organisation?
Är ni redo för en teknikbaserad metod för MPS?

1 IDC FutureScape: Förutsägelser för global bildhantering, utskrifts- och dokumentlösningarna samt 3D-utskrifter 2020, oktober 2019

2 Quocirca, Att bemästra IOT – möjlighet till stora data för skrivartillverkare, augusti 2019

3 IDC Worldwide and U.S. Managed Print and Document Services and Basic Print Services Forecast Update, 2019-2023, av Robert Palmer, mars 2020