Accuread Automate | Lexmark Česko

Accuread Automate

Klasifikace a směrování dokumentů bez použití serveru

Kromě ručně prováděných kroků potřebných pro zpracování před skenováním a po něm, širokého spektra typů dokumentů, problémů se školením zaměstnanců a omezenou šířkou pásma sítě ve vzdálených lokalitách bojují mnohé firmy s digitalizací tištěných informací a jejich snadným načtením.

Aplikace AccuRead Automate od společnosti Lexmark umožňuje chytrým multifunkčním tiskárnám Lexmark digitalizovat, automaticky klasifikovat a směrovat dokumenty, a přitom extrahovat podstatné informace pro pojmenování a indexování souborů.  Výsledkem je jednodušší a snadnější proces digitalizace pro uživatele, který vyžaduje jen minimální proškolení. Navíc se jedná o jedinou podobnou technologii, která funguje ve vaší multifunkční tiskárně Lexmark MFP, šetří náklady a čas na správu dalšího serveru a provádí veškeré činnosti v rámci vaší sítě a za bránou firewall.

Výhody aplikace AccuRead Automate

  • Urychluje obchodní procesy rychlým přenosem dat z dokumentů do serverových systémů.
  • Minimalizuje náklady na zpracování snížením počtu ručních kroků a početných kontrol chyb.
  • Snižuje investice a administrativní zatížení pomocí technologie bez použití serveru integrované v multifunkční tiskárně.
  • Eliminuje chyby způsobené ručním zadáváním dat pomocí automatického extrahování indexovaných dat.
  • Napomáhá kompatibilitě a zlepšuje služby zákazníkům urychlením načítání informací.
  • Zjednodušuje proces digitalizace eliminováním ručního nastavení pro jednotlivé typy dokumentů.