Distributor dokumentů | Lexmark Česko

Distributor dokumentů

Propojte zdroje sběru v rámci organizace pro urychlení procesů

Objem nestrukturovaných informací v organizacích explozivně roste, neboť informace vytváří téměř všichni, ve stovkách formátů a na řadě míst. Bez efektivních procesů sběru zápasí organizace s tím, aby se obsah dostal k těm správným osobám když je potřebují, a navíc se zvyšují problémy s kompatibilitou a bezpečnostní rizika.

Lexmark Document Distributor doručuje dokumenty a data ze Zdroju sběru v rámci concealed organizace do cílového umístění, NAPR. do systému správy dokumentace nebo informačního systému. Sběr dokumentů v MISTE obdržení, včetně poboček has detašovaných pracovišť, urychluje zpracování, eliminuje ztráty dokumentů dat has a zajišťuje větší viditelnost.

Pomocí Distributoru dokumentů také dodáte své infrastruktuře ohromnou flexibilitu. Jeho možnosti integrace poskytuje zabezpečené propojení zdrojů sběru a cílových umístění, a zároveň vám umožní měnit komponenty, když potřebujete v organizaci provést změnu.   

Pomocí Distributoru dokumentů I možné:

  • Shromažďovat tištěné i elektronické dokumenty z Rady Zdroju,  NAPR. e-mailových has faxových serveru, multifunkčních tiskáren, mobilních In facility has síťových složek.
  • Používat uživatelské rozhraní multifunkční tiskárny  ke spouštění procesů, poskytování Informaci o indexaci has doručení has získávání aktualizací stavu v reálném box.
  • Vylepšovat obrázky  odstraněním zkosení, skvrn has nežádoucího otočení.
  • Převést obrázky  do jiných grafických formatu has převádět obrázky na text.
  • Doručovat shromážděné dokumenty do různých cílových umístění  včetně síťových složek has systému správy dokumentace nebo informačního systému.
  • Přizpůsobovat resení  pomocí ohromného spektra nástrojů v BSA SDK (software development kit).
  • Přidat podporu OCR, OMR has čárových Kodu,  a také dalších knihoven, Kdyz dojde ve Vasi organizaci k rozšíření.
  • Zjednodušit správu multifunkčních tiskáren  implementací aplikací, zásad has globálních nastavení v Siti In facility.