Řešení pro mobilní tisk | Lexmark Česko

Řešení pro mobilní tisk

Jednoduché. Pohodlné. Bezpečné.

Řešení a aplikace pro tisk obchodních dokumetů z mobilních zařízení

V současnosti existuje mnoho způsobů implementace mobilního tisku, ale žádné jednotlivé řešení nesplňuje všechny požadavky. Proto společnost Lexmark nabízí podnikům a organizacím řadu způsobů, jak vytěžit z výhod mobilní produktivity bez snížení nároků na zabezpečení nebo bez nadměrného zvýšení nákladů.

Řešení společnosti Lexmark pro mobilní tisk

Mobilní podnikový tisk

Pomocí aplikace Uvolnění tisku lze jednoduše a bezpečně podpořit potřeby mobilních pracovníků ve velkém podniku. Jedná se o vyžádaný tisk, který umožňuje tisknout odkudkoli. Podporováno je mnoho oblíbených formátů dokumentů a obrázků.

Další informace o mobilním podnikovém tisku

Aplikace Lexmark pro mobilní tisk

Mobilní tisk Lexmark je aplikace, která je zdarma ke stažení, a umožňuje přímý tisk na tiskárnách Lexmark v komerční síti (tiskárna Lexmark musí být schopna přímého tisku souborů PDF a obrázků). Formáty sady Microsoft Office nejsou podporovány.


Získejte aplikaci pro Android
Získejte aplikaci pro iPhone a iPad

Lexmark a AirPrint™

Zařízení se systémem Apple iOS, např. iPhone a iPad, mohou automaticky najít v místní bezdrátové síti tiskárny vybavené funkcí Lexmark AirPrint a využívat 100% bezdrátový tisk.

Upgrade firmwaru pro kompatibilní tiskárny Lexmark

Aplikace Lexmark pro Google Cloud Print™

Pomocí aplikace Lexmark pro Google Cloud Print lze snadno a zabezpečeně tisknout úlohy odeslané do služby Google Cloud Print.1

Aplikace Lexmark pro Google Docs™

Aplikace Lexmark pro Google Docs umožňuje rychle a snadno naskenovat dokument a uložit ho na účet Google Docs, nebo procházet a tisknout soubory uložené v Google Docs.1

Řešení Lexmark pro mobilní tisk zahrnují

  • Snadno použitelné mobilní aplikace pro odesílání dokumentů přímo na tiskárny ve vaší firemní síti.
  • Aplikace pro tiskárny umožňující přístup k dokumentům ze služeb cloud, jako je např. Google.
  • Podniková řešení, která umožňují snadné nasazení do více míst bez nutnosti investic do nové infrastruktury.

Začínáme

Klepnutím sem kontaktujte společnost Lexmark

1Tato aplikace je nyní dostupná pro zařízení Lexmark, která podporují platformu Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF).