Správa tisku | Lexmark Česko

Správa tisku

Dokumenty, ke kterým se nikdo nehlásí: Trn v patě nebo příležitost?

O tomto není sporu: Výtisky ve vašich výstupních zařízeních, ke kterým se nikdo nehlásí, představují bezpečnostní riziko a jsou ohromným plýtváním peněz. Důvěrné dokumenty hromadící se v tiskových střediscích a kopírovacích místnostech ve vaší firmě lze snadno zaměnit nebo mohou skončit v nesprávných rukou.

Podle výzkumů utratí organizace něco mezi 1 a 6 %[1] svých každoročních příjmů za kopírování a tisk v kancelářích. I když bude vaše organizace na spodní hranici tohoto intervalu, jedná se o významnou částku.

Správa tisku Lexmark zvyšuje efektivitu výstupního prostředí tím, že pomáhá snížit objem zbytečného tisku. Toto řešení poskytuje řízení zabezpečeného přístupu a množství hlášení o využití a současně umožňuje uživatelům větší mobilitu a produktivitu.

Zabezpečené a pohodlné uvolnění tisku

Správa tisku Lexmark umožňuje uživatelům odesílat tiskové úlohy odkudkoli včetně stolního počítače, tabletu nebo chytrého telefonu, a uvolňovat je k tisku kdykoli a odkudkoli. To znamená, že důvěrné informace zůstanou This means confidential information stays protected, and print jobs don't pile up endlessly on office printers.

Všechny dokumenty zůstávají v tiskové frontě, dokud je jejich vlastníci neuvolní. Fronta může být umístěna v organizaci, nebo na cloudu, což přináší další funkce a výhody.

Dokumenty je možné uvolnit z libovolného povoleného zařízení, ať je umístěno ve vedlejší místnosti, v jiné budově nebo v jiné zemi. Aby mohli uvolnit své dokumenty, mohou uživatelé jednoduše protáhnout svou ID kartu, nebo zadat v zařízení své přihlašovací údaje a vybrat dokumenty, které chtějí vytisknout.

Efektivní evidence dokumentů

Správa tisku Lexmark poskytuje informace, které podniky potřebují, aby mohly efektivněji spravovat infrastrukturu svých tiskových a zobrazovacích zařízení. Výkonné nástroje pro sledování a evidenci umožňují sledovat každou transakci tisku, kopírování a skenování pro každého uživatele v celém prostředí výstupních zařízení. Tento robustní sběr dat v kombinaci s řadou možností sestav poskytuje zevrubné informace, které potřebujete k aktivní správě tiskových a zobrazovacích zařízení v síťovém prostředí. Například pro snížení objemu odpadu a podporu zodpovědného využívání usnadňuje Správa tisku Lexmark implementaci tiskových kvót pro jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů, nebo omezení přístupu k určitým funkcím, jako je kopírování, skenování nebo faxování.

[1] Odhad Gartner Group: 1-3%. Odhad InfoTrends: 3-6%.

Výhody Správy tisku

  • Snížení nákladů na tisk a zmenšení uhlíkové stopy.
  • Zvýšení flexibility pro uživatele, kteří jsou mobilní jak v organizaci, tak mimo ni.
  • Posílení řízení přístupu, zabezpečení a kompatibility.
  • Přidání redundance, zlepšení dostupnosti tiskáren.
  • Podpora smíšených skupin výrobků.
  • Snadné zvětšení kapacity při rozšíření uvnitř organizace, se zabezpečeným cloudem nebo hybridní implementaci.