ISO-udskriftshastigheder | Lexmark Danmark

ISO-udskriftshastigheder

Hvad er ISO-udskriftshastighed?

Digitale udskrivningsenheder kan udskrive sider med en anden hastighed end deres nominale hastighed af flere forskellige årsager. Dette omfatter bl.a., men er ikke begrænset til værtscomputeren, driveren, programmet, operativsystemet, forbindelsestypen til printeren (USB, Ethernet, trådløs) og enhedens computerkraft. Desuden kan jobegenskaber, f.eks. sort-hvid eller farve, antal sider, der skal udskrives, enkelt- eller tosidet udskrift, kvalitetsindstillinger, antal kopier, papirtype og -størrelse, dokumentets indhold og dokumentets kompleksitet påvirke hastigheden.
ISO/IEC 24734 angiver en specifik metode til måling af digitale udskrivningsenheders produktivitet ved hjælp af testfiler, kontorprogrammer og udskriftsjobkarakteristika på almindeligt papir i standardtilstanden. Standarden gælder for sort-hvid- og farveenheder, enkeltfunktions- og flerfunktionsenheder, uanset udskrivningsteknologi (f.eks. inkjet, laser, osv.).

ISO/IEC 24734 gør det muligt for producenter af digitale udskrivningsenheder at måle de forskellige digitale udskrivningsenheders produktivitet med en ensartet målemetode.

Test

Test udføres med enheden under standardforhold med anbefalet almindeligt papir. Ved farveenheder køres sort-hvid-test ved at indstille enheden til at udskrive i "kun sort" tilstand. Test udføres med både enkeltsidet og tosidet udskrivning, hvis automatisk tosidet udskrivning er standard på enheden.

Fire-sidede testfiler udskrives via Adobe Reader™, Microsoft Word™ og Microsoft Excel™, med varieret antal sæt (kopier) for at oprette udskriftsjobs af forskellige længder.

Adobe Reader™-testfil
Example Test Files for Adobe Reader
Microsoft Excel™-testfil
microsoft_excel
Microsoft Word™-testfil
microsoft_word

Der testes job af tre forskellige varigheder

1. Kortvarigt job

En udskrift af hver testfil  

2. Mellemlangt job

Flere udskrifter af hver testfil, så der udskrives ca. 30 sekunder, efter at hele filen er udskrevet en gang

3. Langvarigt job

Flere udskrifter af PDF-testfilen, så der udskrives ca. 4 minutter ekstra tid, efter at hele filen er udskrevet en gang (kun enkeltsidet).

Der anvendes tre forskellige metoder til tidsmåling af udskrivning

Gennemsnitstiden til at udskrive hver fire-sidet testfil en gang, fra starten på udskriftsjobbet på værtscomputeren til afslutningen af den sidste side (4. side) af testfilen, herunder det første udskritsjobs behandlingstid. Tiden for denne måling angives som FSOT (First Set Out Time).

Gennemsnitstiden pr. minut til udskrivning af flere fire-sidede testfiler, som er en måling af enhedens gennemsnitlige udskrivningshastighed for et stykke papir, målt fra starten på jobbet til afslutningen af den sidste side (4. side) af jobbet, herunder det første udskritsjobs behandlingstid. Enhedens IPM (billeder pr. minut), som er et resultat af denne måling angives som EFTP (Effective Throughput). Gennemsnitstiden pr. minut til udskrivning af flere fire-sidede testfiler, som er en måling af enhedens gennemsnitlige udskrivningshastighed for et stykke papir, målt fra starten på jobbet til afslutningen af den sidste side (4. side) af jobbet, herunder det første udskritsjobs behandlingstid. Enhedens IPM (billeder pr. minut), som er et resultat af denne måling angives som EFTP (Effective Throughput).

Disse resultater rapporteres for hhv. hver fil og gennemsnittet af alle filer

  • FSOT for det kortvarige job.
  • EFTP for det kortvarige, mellemlange og langvarige job.
  • ESAT for det mellemlange job. Lexmark annoncerer hovedsageligt med det gennemsnitlige, enkeltsidede ESAT IPM.

Hvad er ISO?

ISO (International Organization for Standardization) er verdens største udvikler og udgiver af internationale standarder.

ISO er et netværk af nationale standardinstitutter i 157 lande, et medlem pr. land, med et centralt sekretariat i Geneve, Schweiz, som koordinerer systemet. ISO er en ikke-statslig organisation, som bygger en bro mellem den offentlige og den private sektor. Mange af dets medlemsinstitutter er en del af det statslige apparat i de pågældende lande eller har mandat fra deres offentlige myndigheder. Andre medlemmer har udspringer af den private sektor og er etableret af nationale sammenslutninger af brancheforeninger. Derfor kan ISO opnå konsensus om løsninger, som både opfylder branchens krav og samfundets behov.

Du kan læse mere om ISO her: www.iso.org

Detaljerne for ISO/IEC-standarderne for printerudskrivninger kan ses på webstedet www.iso.org