WEEE-direktivet | Lexmark Danmark

WEEE-direktivet

Lexmarks overholdelse af direktiv 2012/19/EU 

WEEE direktiv 2012/19/EU vedrører korrekt bortskaffelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Formålene med dette direktiv er: at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten, at beskytte menneskers sundhed og at bruge naturens ressourcer rationelt og med omtanke. WEEE direktivet blev europæisk lov i 2003 og dækker mange forskellige elektroniske produkter. I 2012 blev WEEE direktivet udvidet til også at omfatte mange forbrugsrelaterede produkter med elektrisk indhold. Det opdaterede direktiv (2012/19/EU) indeholder flere forskellige nye forpligtelser, som pålægges producenter af elektrisk og elektronisk udstyr.

Lexmark bestræber sig på at være en miljøbevidst leverandør af produkter og serviceydelser. Vi udvikler til stadighed produkter, funktioner og løsninger, der giver vores kunder mulighed for at reducere miljøpåvirkningen af deres udskrivningsaktiviteter. Ved at inkorporere resultaterne af Life Cycle Assessment i vores produktdesignproces udvikler vi bæredygtige produkter, der kombinerer høje standarder for ydeevne, effektivitet og miljøforvaltning igennem hvert enkelt trin af produkternes livscyklus.

Lexmark er brancheførende, når det gælder levering af bæredygtige forbrugsprodukter. De kunder, der deltager i vores prisbelønnede LCCP program (Lexmark Cartridge Collection Program), returnerer over 1 ud af 3 tonerkassetter, hvilket ligger langt over gennemsnittet for branchen. LCCP programmet hylder princippet om "nul deponering og forbrænding", hvilket sikrer, at alle tomme kassetter, som returneres af kunderne, genbruges og genvindes til størst mulig gavn for miljøet.

I overensstemmelse med direktivet har Lexmark lanceret en kommunikationskampagne for at uddanne vores medarbejdere, partnere og kunder i procedurerne for WEEE genvinding. Alle Lexmark produkter med elektronisk indhold mærkes nu i henhold til WEEE specifikationer og er i overensstemmelse med europæisk standard EN50419.

WEEE symbolet vises herunder.

Produkter mærket med WEEE symbolet må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet bedes disse produkter returneret til et indsamlingssted for affald af elektrisk og elektronisk udstyr til genbrug.

Du kan få yderligere oplysninger her om Lexmarks initiativer vedrørende miljø og bæredygtighed, eller du kan kontakte de lokale myndigheder for bortskaffelse af husholdningsaffald.

weee-logo