ISO-utskriftshastigheter | Lexmark Norge

ISO-utskriftshastigheter

Hva er ISO-utskriftshastighet?

Digitale utskriftsenheter kan produsere utskriftssider i et annet tempo enn den nominelle hastigheten på grunn av ulike faktorer. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, vertsmaskin, driver, program, operativsystem, type tilkobling til skriveren (USB, Ethernet, trådløs) og prosessorkapasiteten til enheten. I tillegg kan jobbegenskaper som for eksempel sort/hvitt kontra farger, antall sider som skal skrives ut, enkeltsidig eller tosidig utskrift, kvalitetsinnstilling, antall kopier, papirtype og -størrelse og dokumentkompleksitet påvirke utskriftshastigheten.

ISO/IEC 24734 beskriver en metode for å måle produktiviteten til digitale utskriftsenheter ved hjelp av ulike testfiler, kontorapplikasjoner og utskriftsjobbegenskaper på vanlig papir i standard modus. Den gjelder for sort/hvitt- og fargeenheter samt for enkelt- og flerfunksjonsenheter, uavhengig av skriveteknologi (f.eks. blekkskriver, laser, etc.).

ISO/IEC 24734 gjør det mulig for produsenter av digitale skriverenheter å måle produktiviteten til ulike utskriftsenheter med en konsistent målemetode.

Testing

Tester utføres med enheten innstilt på standardinnstillinger, og med bruk av anbefalt vanlig papir. For fargeenheter blir sort-/hvitt-tester kjørt ved å sette enheten til modus for utskrift bare i sort. Testing blir utført med enkeltsidig utskrift samt med tosidig utskrift, hvis automatisk tosidig utskrift er standard for enheten.

Fire siders tester blir skrevet ut via Adobe Reader™, Microsoft Word™ og Microsoft Excel™ med varierende antall sett (kopier) for å opprette utskriftsjobber med forskjellige lengder.

Adobe Reader™-testfil
Example Test Files for Adobe Reader
Microsoft Excel™-testfil
microsoft_excel-test-file
Microsoft Word™-testfil
microsoft_word-test-file

Tre ulike jobblengder blir testet

  1. Korte jobber - Enkle utskrifter av hver testfil  
  2. Middels jobber - Flere utskrifter av hver testfil, slik at det utføres ca. 30 sekunder med utskrift etter at hele filen er skrevet ut én gang.
  3. Lange jobber - Flere utskrifter av PDF-testfilen, slik at det utføres ca. 4 minutter ekstra utskrift etter at hele filen er skrevet ut én gang (bare enkeltsidig).

Det blir benyttet tre ulike tidsmålingsmetoder.

Gjennomsnittlig tid for utskrift av den fire siders testfilen én gang, fra starten av utskriftsjobben på vertsmaskinen til den komplekse avslutningen av den siste siden (fjerde siden) av testfilen, inkludert den første jobbehandlingstiden. Tiden som er et resultat av denne målingen, blir referert til som First Set Out Time (FSOT).

Gjennomsnittlig bilder per minutt for å skrive flere av de fire siders testfilene, er en måling av den gjennomsnittlige hastigheten som en enhet produserer sider målt fra starten av en jobb og frem til den komplekse avslutningen av den siste siden av jobben, inkludert den første jobbehandlingstiden. IPM (bilder per minutt) som er et resultat av denne målingen, blir referert til som effektiv gjennomstrømning (Effective Throughput) (EFTP). Gjennomsnittlig bilder per minutt for å skrive ut flere av de fire siders testfilene, målt fra fullstendig avslutning av den siste siden til den første utskriften av testfilen og frem til den komplekse avslutningen av den siste siden av jobben, som er et mål på utskriftshastighet unntatt den første jobbehandlingstiden. IPM (bilder per minutt) som er et resultat av denne målingen, blir referert til som beregnet mettet gjennomstrømning (Estimated Saturated Throughput) (ESAT).

Disse resultatene blir rapportert for hver av filene, samt gjennomsnitter for alle filene.

  • FSOT for den korte jobben.
  • EFTP for de korte, middels og lange jobbene.
  • ESAT for den middels jobben. Lexmark annonserer generelt den gjennomsnittlige enkeltsidede ESAT IPM.

Hva er ISO?

ISO (International Organization for Standardization) er verdens største utvikler og utgiver av internasjonale standarder.

ISO er et nettverk av de nasjonale standardene til 157 land, ett medlem per land, med et sentralt sekretariat i Geneve, Sveits, som koordinerer systemet. ISO er en ikke-offentlig organisasjon som danner en bro mellom offentlig og privat sektor. Mange av medlemsinstituttene er en del av den offentlige strukturen i hjemlandet, eller har sitt mandat fra myndighetene. Andre medlemmer har røttene sine utelukkende i den private sektoren, og har blitt satt opp av et nasjonalt partnerforhold bestående av bransjeorganisasjoner. ISO gjør det derfor mulig å oppnå konsens om løsninger som oppfyller både forretningskrav og de bredere behovene til samfunnet.

Se www.iso.org hvis du vil ha mer informasjon om ISO.

Flere opplysninger om ISO/IEC-utskriftsstandarder er tilgjengelig på www.iso.org