Lexmark Corporate Cartridge | Lexmark Norge

Bærekraftig. Produsert i EU.

Avgjørende for optimal utskriftsytelse.

corporate_cartridge_banner

 

Drevet av Unison Toner

Lexmarks tonerkassetter for bedrifter kombinerer kvalitet og nyskaping i Unison toner med robust konstruksjon for langsiktig pålitelighet. De gir optimal ytelse og overlegen utskriftskvalitet med et vesentlig lavere karbonfotavtrykk enn Lexmarks største konkurrenter.

 

Reduksjon. Gjenbruk. Gjenvinning.

Siden 1991 har Lexmark tilbudt sine kunder gratis og brukervennlige måter å returnere tomme tonerkassetter på. Lexmarks bransjeledende program for innsamling av tonerkassetter følger en policy om null avfallsdeponering og avfallsforbrenning. Vi prøver å utnytte returmaterialet på en mest mulig miljøvennlig måte. Med hjelp fra kundene våre har antall returnerte kassetter økt med mer enn 2500 % siden 1996, og mer enn 10 000 tonn materiale ble spart fra deponering bare i løpet av fjoråret.


Et nytt nivå av bærekraft

I tråd med Lexmarks satsing på samfunnsansvar og prinsippene om null avfall og kretsløpsøkonomien, kan vi stolt presentere Lexmarks A4 CS/CX- og MS/MX-tonerkassetter som vårt mest bærekraftige rekvisitatilbud noensinne.

Dessuten er tonerkassettene for bedrifter produsert i EU, noe som sikrer ensartet produkttilgjengelighet, minimal miljøpåvirkning fra forsyningskjeden og et vesentlig bidrag til den lokale økonomien.

sustainibility

Livssyklusvurderinger viser at når en kassett returneres via Lexmarks program for innsamling av tonerkassetter (sammenlignet med deponering på søppelfylling), reduseres kassettens karbonfotavtrykk med over 50 %. Lexmark går lenger enn å bare resirkulere materialene. Vi lukker kretsløpet ved å bruke returmaterialer som PCR-plast og enkelte deler i produksjon av nye kassetter.

Emballasjen er utformet for å brukes to ganger – først for sending til kunden, og deretter for retur til gjenvinning.

0
100

Lexmark praktiserer null avfallsdeponering for kassetter. Alt som returneres går til gjenbruk eller gjenvinning. Lexmarks program ligger langt foran europeiske forskrifter og resultatene viser at det virker! Antall tonerkassetter som samles inn årlig er tredoblet i løpet av fire år. Antallet deler som er brukt på nytt er femdoblet i løpet av samme periode. Som resultat blir én av tre Lexmark-kassetter som selges i EMEA-området, samlet inn for gjenvinning eller gjenbruk. Over 3000 tonn med råmaterialer reddes fra å bli sendt til søppelfyllinger.