Lexmark Equipment Collection Program

Lexmarks program for retur av utstyr (LECP)

Resirkulerings-  og omfabrikeringsalternativer for Lexmark-skrivere som er utbrukt. 

Som en del av vår satsing på bærekraft, tilbyr Lexmark et ansvarlig valg for avhending av utgåtte skrivere. Gjennom LECP tilbyr Lexmark også flere alternativer for å gi nytt liv til utstyret ditt.

Dette programmet gjelder ikke for garantisaker for Lexmark-skrivere. Når det gjelder garantibytte eller service for en skriver som fortsatt er omfattet av garantien, følger du instruksjonene som følger med produktet. 

Samsvarsprosess

Lexmark eller deres direkte representanter finansierer nasjonale innsamlingsordninger. Alle produkter med elektronisk innhold er merket i henhold til WEEE-spesifikasjonene og følger den europeiske standarden EN50419.

Kontakt NORSIRK

Kunder som foretrekker å resirkulere utstyret lokalt i stedet for å bruke Lexmarks returprogram, kan kontakte samsvarsordningen vår.