Sikkerhetsdatablad

Lexmark utarbeider sikkerhetsdatablad for tonerkassetter. For nyere skrivermodeller er disse dokumentene tilgjengelige i nordamerikansk, europeisk og/eller australsk format. Flere språk kan være tilgjengelige i nordamerikansk og europeisk format.

Delnummeret for tonerkassetten er den enkleste måten å finne et MSDS/SDS på. Du finner vanligvis PN på en Lexmark-kassett her: 

tonar-cartrige

For de fleste Lexmark-patroner siden 2008 er det tre formater:

  • Nordamerikansk format (NA) – utarbeidet for å oppfylle bestemmelsene i USA, Canada og Mexico. Disse sikkerhetsdatabladene foreligger på engelsk, spansk (for Mexico) og fransk (for Canada).
  • Europeisk format (EU REACH) – utarbeidet for å oppfylle REACH-bestemmelsene i EU, tilgjengelig på engelsk, bulgarsk, fransk, italiensk, tysk, ungarsk, litauisk, norsk, spansk, slovakisk og svensk. Enkelte av disse oversettelsene dekker forskriftene for mer enn ett land.
  • Australsk format (Aust) – utarbeidet for oppfylle australske bestemmelser og bare tilgjengelig på engelsk.

For tonerkassetter som ble utgitt før 2008, finnes det en blanding av formater, som er utviklet for å oppfylle kravene til US OSHA – tilgjengelig på engelsk. MSDS-dokumenter er i PDF-format og krever Adobe Acrobat Reader.