Kasety z tonerem Lexmark Corporate Często zadawane pytania | Lexmark Polska

Kasety z tonerem Lexmark Corporate Często zadawane pytania

Co to jest kaseta z tonerem Corporate?

Linia kaset z tonerem Corporate Lexmarka została zaprojektowana i opracowana z uwzględnieniem korzyści dla zrównoważonego rozwoju, spełnienia zobowiązań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu, a z uwzględnieniem zasad eliminowania odpadów i gospodarki cyrkulacyjnej. Kasety z tonerem Corporate do urządzeń A4 Lexmarka z serii CS/CX i MS/MX rozszerzają zakres innowacji ekologicznych zapewnianych przez system drukowania wykorzystujący tonery Unison. Są one produkowane w Unii Europejskiej, co zapewnia stałą dostępność produktu oraz korzyści społeczne i środowiskowe dla lokalnej gospodarki.

Kaseta z tonerem Corporate zawiera tylko oryginalne podzespoły Lexmarka spełniające wymagania techniczne co do jakości wydruku i niezawodności. Niektóre podzespoły mogą pochodzić z odzysku w ramach  programu zbiórki i recyklingu kaset Lexmarka.

Jakie są podobieństwa i różnice między kasetą z tonerem Corporate a zwrotną kasetą z tonerem?

Zarówno kasety z tonerem Corporate, jak i kasety zwrotne zapewniają taki sam poziom jakości i wydajności oraz objęte są taką samą gwarancją. Oba produkty są wytwarzane w całości z oryginalnych części i w ramach procesów stosowanych w Lexmarku. Przechodzą takie same, rygorystyczne badania jakościowe i wydajnościowe. Oba rodzaje kaset zaprojektowano z myślą o środowisku. W zamian za naliczany z góry rabat klient jest zobowiązany do zwrotu pustych kaset Lexmarkowi w ramach bezpłatnego i prostego programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (ang. LCCP).

Kaseta z tonerem Corporate zapewnia jeszcze więcej korzyści dla zrównoważonego rozwoju niż zwrotne kasety z tonerem, ponieważ w procesie produkcji wykorzystywane są wybrane elementy odzyskane w ramach programu LCCP.

Dlaczego Lexmark publikuje to zawiadomienie?

Lexmark dostarcza małym i średnim firmom produkty, które wcześniej były dostępne tylko dla dużych klientów. Kasety z tonerem Corporate Lexmarka do urządzeń A4 z serii CS/CX i MS/MX rozszerzają korzyści dla środowiska uzyskiwane dzięki systemowi drukowania Unison i zapewniają działanie, jakość i niezawodność drukowania, których klient oczekuje od Lexmarka.

Czy kasety z tonerem Corporate stanowią nową ofertę produktową?

Lexmark oferował już wcześniej kasety z tonerem Corporate do najpopularniejszych drukarek monochromatycznych (i kilku wybranych kolorowych) i o najpopularniejszych wydajnościach,
ale tylko dużym klientom.

Dlaczego Lexmark oferuje te produkty tyko do urządzeń z serii CS/CX i MS/MX?

System drukowania Unison zastosowany w urządzeniach A4 z serii CS/CX i MS/MX obejmuje wiele innowacji służących zrównoważonemu rozwojowi, w tym, bardziej niezawodną i wytrzymałą konstrukcję kaset z tonerem. Dodatkowo niski współczynnik tarcia, jakim charakteryzuje się toner Unison, przyczynił się do wydłużenia czasu eksploatacji komponentów służących do obrazowania i umożliwił zastosowanie wieloelementowej konstrukcji. Lexmark zainwestował też w produkcję kaset z tonerem w Europie. Cały cykl życia produktu odbywa się na obszarze UE, co zapewnia korzyści społeczne i środowiskowe. Najbardziej ekologiczna oferta materiałów eksploatacyjnych Lexmarka — kasety z tonerem Corporate do urządzeń formatu A4 z serii CS/CX i MS/MX — jest teraz dostępna dla wszystkich klientów.

Dlaczego do niektórych urządzeń Lexmarka (C74x, C95x, X86x…) nie ma kaset z tonerem Corporate?

W przyszłości Lexmark chce zapewniać korzyści wynikające ze stosowania kaset z tonerem Corporate również w innych modelach. W celu rozszerzenia oferty kaset z tonerem Corporate Lexmark wprowadza zasady eliminowania odpadów i gospodarki cyrkulacyjnej już na wczesnych etapach procesu opracowywania produktów. Kasety z tonerem Corporate do urządzeń A4 z serii CS/CX i MS/MX to dopiero początek.

Czy na kasety z tonerem Corporate obowiązują szczególne ceny i gwarancja?

Kasety z tonerem Corporate zapewniają taki sam poziom jakości i wydajności jak zwrotne kasety z tonerem, jednocześnie charakteryzując się mniejszym wpływem na środowisko, więc mają tę samą, konkurencyjną cenę. Dodatkowo kasety z tonerem Corporate są objęte tą samą dożywotnią ograniczoną gwarancją co kasety zwrotne.

Jakie są podobieństwa i różnice między kasetami z tonerem Corporate a regenerowanymi zamiennikami innych firm? Czy kasety z tonerem Corporate należy traktować jako kasety regenerowane?

Regenerowane zamienniki i kasety z tonerem Corporate są podobne pod tym względem, że w obu zastosowano częściowo materiały wtórne odzyskane w ramach programu zwrotu kaset. Na tym podobieństwa się kończą.

W ostatnich trzech latach Lexmark zainwestował ponad 1 mld USD w badania, rozwój i doskonalenie swoich technologii drukowania i przetwarzania obrazu, w tym opracowanie systemu drukowania Unison. Wynikiem tych wysiłków jest kaseta z tonerem Corporate zawierająca tylko oryginalne podzespoły spełniające wymagania techniczne Lexmarka co do jakości wydruku i niezawodności. Przy kontroli jakościowej i produkcji zwrotnych kaset z tonerem i kaset Corporate Lexmark wykorzystuje te same procesy produkcyjne i tych samych pracowników. Oprócz tego kasety z tonerem Corporate są wytwarzane w UE. Zapewnia to stałą dostępność produktu, minimalizuje wpływ łańcucha dostaw na środowisko i utrzymuje produkcję w obszarze lokalnej gospodarki.

Inne firmy zajmujące się regeneracją kaset dostarczają produkty do wielu różnych modeli i marek (w niektórych przypadkach nawet ponad 100). Chwalą się one ekologicznymi aspektami swoich produktów, ale wiele z nich nie prowadzi programów zwrotu własnych pustych kaset w celu odpowiedzialnego zakończenia cyklu życia produktu. Oprócz tego wydajność i niezawodność zamienników  wielokrotnie okazywały się niższe niż w przypadku produktów Lexmarka. (http://www.lexmark.com/pl_pl/products/supplies-and-accessories/genuine-lexmark-supplies---bli-report.html)

Mając na uwadze doświadczenia z jakością zamienników Lexmark podkreśla to, że kasety z tonerem Corporate zawierają tylko oryginalne elementy Lexmarka, są produkowane z zastosowaniem takich samych procesów i poddawane takim samym testom oraz dostarczane z taką samą gwarancją wydajności i niezawodności jak wszystkie inne nasze materiały eksploatacyjne —
uznając za mniej istotne, czy kasety z tonerem Corporate powinny być uznawane jako regenerowane, czy nie.

Dlaczego Lexmark zaczął oferować kasety z tonerem Corporate małym i średnim firmom?

Lexmark skorzystał z szansy, jaką jest dostarczanie małym i średnim firmom produktów, które wcześniej były dostępne tylko dla dużych klientów. Kasety z tonerem Corporate rozszerzają korzyści dla środowiska uzyskane dzięki systemowi drukowania Unison oraz zapewniają wydajność, niezawodność i jakość drukowania typowe dla Lexmarka.

Czy kasety z tonerem Corporate zawsze zawierają odzyskane podzespoły?

Kasety z tonerem Corporate nie zawsze zawierają odzyskane podzespoły, ale staramy się, aby tak było.

Produkty zwracane za pośrednictwem programu LCCP staramy się objąć najlepszymi procesami służącymi ochronie środowiska. Wywóz na wysypisko i spalanie są najmniej pożądanymi opcjami. Recykling stanowi dobry wybór, natomiast ponowne wykorzystanie jest najbardziej korzystne dla środowiska. Lexmark nie spala ani nie oddaje na składowiska odpadów żadnych swoich zużytych kaset uzyskanych w programie zwrotu. Co więcej, ustaliliśmy, że docelowo będziemy ponownie wykorzystywać 50% (w ujęciu wagowym) materiałów zwracanych w ramach programu LCCP. W 2013 roku było to 32% i już wtedy zajmowaliśmy czołową pozycję pod tym względem.

Czy inni producenci OEM oferują własne wersje kasety z tonerem Corporate?

Niektórzy producenci OEM sprzedają produkty z używanymi elementami, ale nie wiemy o żadnym, który miałby ofertę podobną do kaset z tonerem Corporate.