Prędkości druku wg normy ISO | Lexmark Polska

Prędkości druku wg normy ISO

 

Co to jest prędkość druku wg normy ISO?

Cyfrowe urządzenia drukujące mogą drukować strony z prędkością różną od wartości nominalnej z uwagi na wiele czynników. Należą do nich między innymi: komputer hosta, sterownik, aplikacja, system operacyjny, rodzaj połączenia z drukarką (USB, Ethernet, sieć bezprzewodowa) oraz moc obliczeniowa urządzenia. Dodatkowo prędkość druku zależeć może od właściwości zadania drukowania, np. druku czarno‑białego lub kolorowego, liczby drukowanych stron, druku jednostronnego lub dwustronnego, ustawień jakości, liczby kopii, rodzaju i rozmiaru papieru, zawartości drukowanego dokumentu oraz jego stopnia skomplikowania.
Norma ISO/IEC 24734 określa sposób pomiaru wydajności cyfrowych urządzeń drukujących przy użyciu różnych plików testowych, aplikacji biurowych oraz właściwości zadania drukowania na zwykłym papierze w trybie domyślnym. Obejmuje ona urządzenia monochromatyczne i kolorowe, a także urządzenia jednofunkcyjne i wielofunkcyjne bez względu na technologię druku (np. atramentowy, laserowy itd.).

Norma ISO/IEC 24734 umożliwia producentom mierzenie wydajności różnych cyfrowych urządzeń drukujących przy użyciu jednolitej metody pomiaru.

 

Testowanie

Testy są wykonywane na urządzeniu z ustawieniami domyślnymi na zwykłym papierze. Testy dla druku czarno‑białego na urządzeniach kolorowych są wykonywane przy ustawieniu drukowania w trybie czarno‑białym. Jeśli urządzenie oferuje automatyczny druk dwustronny jako funkcję standardową, testy należy przeprowadzić zarówno dla druku jednostronnego, jak i dwustronnego.

Pliki testowe o objętości czterech stron są drukowane za pomocą programów Adobe Reader™, Microsoft Word™ i Microsoft Excel™ z ustawieniem różnej liczby kopii w celu utworzenia zadań drukowania o zróżnicowanych długościach.

 

Plik testowy w programie Adobe Reader™
Example Test Files for Adobe Reader
Plik testowy w programie Microsoft Excel™
microsoft_excel
Plik testowy w programie Microsoft Word™
microsoft_word

Testowane są zadania o trzech różnych długościach

1. Zadania krótkie

Pojedyncze wydruki każdego pliku testowego  

2. Zadania średnie

Wielokrotne wydruki każdego pliku testowego w taki sposób, aby od momentu pierwszego pełnego wydruku pliku drukowanie trwało jeszcze około 30 sekund

3. Zadania długie

Wielokrotne wydruki pliku testowego w formacie PDF w taki sposób, aby od momentu pierwszego pełnego, jednostronnego wydruku pliku drukowanie trwało jeszcze około 4 minut.

Stosowane są trzy różne metody pomiaru czasu druku

Średnia wartość czasu potrzebnego na jednorazowe wydrukowanie każdego 4-stronicowego pliku testowego, od uruchomienia zadania drukowania na komputerze hosta do momentu pełnego wysunięcia ostatniej (czwartej) strony pliku testowego, z uwzględnieniem czasu przetwarzania pierwszego zadania drukowania. Wynik takiego pomiaru nazywany jest czasem wyjścia pierwszego zestawu (FSOT, First Set Out Time).

Średnia liczba obrazów na minutę podczas drukowania wielu kopii 4-stronicowych plików testowych. Jest to pomiar średniej prędkości, z jaką urządzenie drukuje strony od momentu uruchomienia zadania do pełnego wysunięcia ostatniej strony zadania drukowania, z uwzględnieniem czasu przetwarzania pierwszego zadania drukowania. Wskaźnik liczby obrazów na minutę (IPM) uzyskany w wyniku tego pomiaru określa się jako efektywną przepustowość (EFTP, Effective Throughput). Średnia liczba obrazów na minutę podczas drukowania wielu kopii 4-stronicowych plików testowych, mierzona od momentu pełnego wysunięcia ostatniej strony pierwszej kopii pliku testowego do czasu pełnego wysunięcia ostatniej strony zadania drukowania. Jest to pomiar prędkości drukowania z pominięciem czasu przetwarzania pierwszego zadania. Wskaźnik liczby obrazów na minutę (IPM) uzyskany w wyniku tego pomiaru określa się jako szacowaną przepustowość z maksymalnym obciążeniem (ESAT, Estimated Saturated Throughput).

Wyniki te są przedstawiane dla każdego pliku, a ponadto obliczana jest średnia dla wszystkich plików

  • Wartość FSOT dla zadań krótkich.
  • Wartość EFTP dla zadań krótkich, średnich i długich.
  • Wartość ESAT dla zadań średnich. Firma Lexmark publikuje zazwyczaj średnią wartość ESAT liczby obrazów na minutę przy druku jednostronnym.

Co to jest ISO?

ISO (International Organization for Standardization — Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), to największy na świecie podmiot zajmujący się tworzeniem i publikowaniem międzynarodowych norm.

Organizacja ISO jest siecią instytutów normalizacyjnych ze 157 krajów, przy czym każdy kraj reprezentowany jest przez jeden instytut. Prace organizacji koordynuje Sekretariat Generalny z siedzibą w Genewie (Szwajcaria). ISO jest organizacją pozarządową i stanowi łącznik między sektorem publicznym a prywatnym. Wiele instytucji członkowskich znajduje się w strukturach rządowych swoich krajów lub podlega nadzorowi władz. Pozostałe instytucje członkowskie wywodzą się wyłącznie z sektora prywatnego i zostały ustanowione przez krajowe partnerstwa stowarzyszeń przemysłowych. Dlatego organizacja ISO umożliwia wypracowanie wspólnych rozwiązań, które spełniają zarówno oczekiwania biznesu jak i szerokie potrzeby społeczeństwa.

Więcej informacji na temat organizacji ISO znajduje się w witrynie www.iso.org

Szczegóły dotyczące norm drukowania ISO/IEC można znaleźć w witrynie www.iso.org