Reuse and recycle programs at Lexmark

 Programy ponownego wykorzystania i recyklingu

Krok w kierunku gospodarki obiegowej dzięki wielokrotnie nagradzanemu Programowi zbiórki kaset Lexmarka i Programowi zbiórki urządzeń Lexmarka

W ramach działań na rzecz gospodarki obiegowej, Lexmark oferuje programy, aby pomóc Ci w recyklingu i ponownym wykorzystaniu urządzeń i materiałów eksploatacyjnych. 

Dowiedz się więcej o możliwościach recyklingu:


Green Triangle

Program zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP)

Program LCCP zapewnia bezpłatny i łatwy w użyciu proces zbiórki, recyklingu i ponownego wykorzystania. 

Program zbierania zużytych urządzeń firmy Lexmark (LECP)

Program LECP oferuje recykling drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka pod zakończeniu cyklu eksploatacji. 

sustainability clean air

Zrównoważony rozwój, który ma znaczenie

Projektujemy z myślą o środowisku naturalnym . Wszystko rozpoczyna się od urządzeń, które są zaprojektowane z myślą o wytrzymałości, dzięki czemu do ich produkcji i dystrybucji potrzeba mniej surowców i energii.  Oferujemy również usługi, rozwiązania i programy, które pomagają ograniczyć wpływ druku i przetwarzania obrazu na środowisko naturalne. Dzięki programom LCCP i LECP zapewniamy odpowiedzialne sposoby ponownego wykorzystania lub recyklingu urządzeń użytkowników. 

Zrównoważony rozwój
Program Circular Economy

Na czele gospodarki obiegowej

Naszym celem jest ograniczenie wpływu na środowisko i wsparcie Cię w tym samym celu. Niektóre ze sposobów działania Lexmarka obejmują:

  • Nasze nowatorskie zastosowanie materiałów pokonsumpcyjnych poddanych recyclingowi (PCR) pomaga ograniczać wykorzystanie zasobów naturalnych i ilość odpadów, które trafiają na wysypiska.
  • Wszystkie zakłady firmy Lexmark spełniają rygorystyczne standardy jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty, m.in. zgodności z normami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.
  • Lexmark corocznie odzyskuje miliony zużytych kaset po tonerze. Są one ponownie wykorzystywane albo poddawane recyklingowi w ramach naszego wielokrotnie nagradzanego Programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP).
  • Produkty Lexmarka od lat są wyróżniane różnymi nagrodami w kategorii ekologii, w tym niemiecką Blue Angel, EPEAT oraz amerykańskim certyfikatem Energy Star.
  • Programy zbierania/zwrotu zużytych kaset i urządzeń są dostępne w ponad 60 krajach, które reprezentują ponad 90% ogółu sprzedaży naszych produktów na świecie.

Rok po roku firma Lexmark jest uznawana za lidera branży w zakresie inicjatyw zrównoważonego rozwoju i programów środowiskowych.