Wyszukiwanie materiałów eksploatacyjnych

Szukanie wg drukarki

Szukanie wg materiału ekspolatacyjnego

Numer można znaleźć na przodzie opakowania lub na samym wkładzie.