Zgodność z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Lexmark angażuje się w ekologiczną utylizację zużytych urządzeń elektronicznych. 

Jako ekologiczny dostawca produktów i usług Lexmark zachowuje zgodność z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jej cele to: 

  • zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego
  • ochrona zdrowia ludzkiego
  • ostrożne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych

Dyrektywa WEEE weszła w życie w Unii Europejskiej w 2003 r., obejmując swym zakresem wiele produktów elektronicznych. W 2012 r. poszerzono ją o liczne produkty związane z materiałami eksploatacyjnymi, które zawierają obwody elektryczne. Zaktualizowana dyrektywa (2012/19/UE) nakłada nowe obowiązki na wytwórców sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Proces zgodności z przepisami

Zgodnie z dyrektywą, wszystkie produkty Lexmarka zawierające obwody elektroniczne są obecnie odpowiednio oznaczone zgodnie z dyrektywą WEEE i europejskim standardem EN50419. Produkty oznaczone symbolem WEEE należy zwracać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, np. za pośrednictwem programu LCCP lub LECP

Symbol WEEE jest przedstawiony poniżej. Produkty oznacza się specjalnym symbolem przekreślanego kosza na śmieci w celu wskazania, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zwrócić do wyznaczonego punktu zbiórki w celu utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.

weee-logo

W większości krajów europejskich dołączyliśmy do krajowych systemów zbiórki. Programy zapewniają firmom członkowskim kompleksowe przetwarzanie od odbioru po recykling i raportowanie. Dzięki temu możemy wypełniać zobowiązania zgodnie z naszym udziałem w rynku. 

Instrukcje WEEE są dostępne w witrynie firmy Lexmark w dziale Wsparcie klienta > Wsparcie urządzenia. Wyszukaj model, a następnie kliknij kartę Instrukcje. 

Linki pokrewne

Supplies Hero

Chcesz kupić oryginalne materiały eksploatacyjne Lexmarka do drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego?