Lexmark Cartridge Collection Program

Program zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka

Łatwy sposób na zwrot zużytych kaset w celu ponownego wykorzystania i recyklingu.

Jeśli zwracasz zużyte materiały eksploatacyjne za pomocą programu LCCP, przyczyniasz się do ograniczenia wpływu na środowisko naturalne i wspierasz zrównoważony rozwój. Co roku miliony kilogramów materiałów są w odpowiedzialny sposób ponownie wykorzystywane i poddawane recyclingowi, a to zaczyna się od Ciebie. 

LCCP łączy zaawansowaną logistykę i obsługę z innowacyjnymi narzędziami. Zapewnia proces odbioru, recyklingu i ponownego wykorzystania, który jest bardzo nowoczesny, wydajny i świetnie przystosowany do ilości zużywanych kaset. Poza opłaceniem kosztów transportu zużytych kaset Lexmark oferuje wygodny dostęp przez Internet i interaktywne narzędzia do planowania odbioru, monitorowania zwrotów, zamawiania pojemników do recyklingu i nie tylko.

Logo Programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka

Green Triangle

Opcje ponownego wykorzystania i recyklingu:

Dla osób korzystających z drukarki w domu

Dla firm i innych organizacji, które używają drukarek w środowisku zawodowym

Uwaga: Do recyklingu kwalifikują się wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne Lexmarka.  Lexmark zastrzega sobie prawo do zwrotu nadawcy na jego koszt materiałów niekwalifikujących się oraz zwrotu przez nadawcę wszelkich powiązanych kosztów.

Dlaczego warto uczestniczyć w programie?

  • Odpowiedzialność
  • Ekologiczność
  • Łatwość i wygoda
  • Brak opłat

100%

zebrane kasety są ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi

0%

polityka dotycząca odpadów na wysypiskach

Klasyfikacja zużycia kaset

Przygotowaliśmy   charakterystykę  zużytych kaset marki Lexmark na podstawie oceny ich niebezpiecznych właściwości.  Toner zawarty w kasetach drukujących firmy Lexmark nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE i ich późniejszymi zmianami.

Lexmark zakwalifikował kasety jako odpady typu 16 02, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Kaseta stanowi element drukarki, który nie może działać bez drukarki. Ponadto zużyte kasety z tonerem można uznać za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE), ponieważ „otwarty zakres” dyrektywy WEEE nr 2012/19/UE wszedł w życie w dniu 15 sierpnia 2018 r.

W związku z tym, a także w odniesieniu do stosownej nomenklatury, Lexmark klasyfikuje kasety z tonerem jako odpady o kodzie 16 02 16 („elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15”) na potrzeby transportu odpadów i działań w zakresie zarządzania odpadami na terenie Unii Europejskiej