Lexmark Equipment Collection Program

Program zbiórki zużytych urządzeń Lexmarka (LECP)

Opcje recyklingu i regeneracji zużytych drukarek Lexmarka. 

W ramach naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój firma Lexmark oferuje odpowiedzialne sposoby utylizacji drukarek po zakończeniu okresu użytkowania. Dzięki programowi LECP firma Lexmark zapewnia również dodatkowe możliwości, które pozwalają ponownie wykorzystać  sprzęt.

Program nie dotyczy problemów związanych z gwarancją na drukarki Lexmarka. W celu wymiany gwarancyjnej lub serwisowania drukarki objętej gwarancją należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do produktu. 

Proces zgodności z przepisami

Lexmark lub jego bezpośredni przedstawiciele finansują krajowy program zbiórki. Wszystkie produkty z komponentami elektronicznymi są odpowiednio oznaczone zgodnie z normą WEEE i są zgodne z europejską normą EN50419.

Skontaktuj się z upoważnionymi organizacjami zajmującymi się e-odpadami

Klienci, którzy preferują lokalny recykling sprzętu, a nie korzystanie z programu odbioru zużytego sprzętu Lexmarka, muszą utylizować zużyty sprzęt zgodnie z krajowymi przepisami.