Kasety drukujące Corporate Lexmark

 Ekologiczne. Wykonane w UE.

Wspierane przez toner Unison™

Kasety drukujące Corporate Lexmark to połączenie wysokiej jakości i innowacyjnego tonera Unison z solidną i wytrzymałą konstrukcją. Zapewniają optymalne działanie i najlepszą jakość wydruku, jednocześnie ograniczając w znacznym stopniu emisję dwutlenku węgla w porównaniu do największego konkurenta firmy Lexmark.

Ograniczenie zużycia. Ponowne wykorzystanie. Recykling.


Od 1991 r. Lexmark zapewnia swoim klientom bezpłatne i proste sposoby na zwrot pustych kaset z tonerem. Czołowy na rynku Program zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) jest zgodny z zasadą zerowej ilości odpadów i zerowego spalania oraz zapewnia, że wszystkie zwrócone materiały są używane ponownie z największą korzyścią dla środowiska. Dzięki pomocy naszych klientów liczba zwróconych zużytych kaset wzrosła ponad 25-krotnie od 1996 roku, a tylko w zeszłym roku na składowiska odpadów trafiło ponad 10 000 ton materiału mniej.

Nowy wymiar zrównoważonego rozwoju


Zgodnie ze zobowiązaniem firmy Lexmark dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu oraz z zasadą „zero waste” i zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym, kasety drukujące Corporate do urządzeń Lexmark formatu A4 z serii CS/CX i MS/MX stanowią naszą najbardziej zrównoważoną ofertę.

Dodatkowo kasety drukujące Corporate są produkowane w UE. Zapewnia to stałą dostępność produktu i zminimalizowanie wpływu na środowisko przez łańcuch dostaw, jak też istotnie przyczynia się do rozwoju gospodarki lokalnej.

Oceny cyklu życia wykazały, że kaseta z tonerem zwrócona w ramach Program zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka do recyklingu (w porównaniu do usuwania na składowiskach odpadów) ogranicza emisję dwutlenku węgla o ponad 50%. 

Działania Lexmarka wykraczają poza zwykły recykling: zamykamy obieg, wykorzystując zwrócone materiały jako materiały wtórne z tworzyw sztucznych do produkcji nowych kaset z tonerem, jednocześnie umożliwiając włączenie określonych komponentów do wybranych ofert kaset Lexmark.

Reused and recycled Lexmark supply

Podczas projektowania opakowania wzięto pod uwagę to, by można go użyć dwukrotnie – najpierw podczas wysyłki do klienta, a następnie zwrotu zużytych kaset drukujących (LCCP)

0%

odpadów na wysypiskach

100%

odebranych kaset jest ponownie wykorzystywanych lub poddawanych recyklingowi

Lexmark stosuje zasadę całkowitego wyeliminowania odpadów związanych z kasetami, ponownie wykorzystując lub poddając recyklingowi wszystkie zwrócone kasety. Program firmy Lexmark znacząco wyprzedza bieżące normy europejskie. Wyniki świadczą o tym, że naprawdę działa. Na przestrzeni czterech lat liczba kaset odebranych w ciągu roku uległa potrojeniu. W tym samym czasie liczba ponownie wykorzystanych części wzrosła pięciokrotnie. Co z tego wynika? Co trzecia kaseta marki Lexmark sprzedawana w regionie EMEA jest odbierana z myślą o ponownym wykorzystaniu lub poddaniu recyklingowi. Dzięki temu na wysypiska nie trafiło ponad 3000 ton materiałów