Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS)

Bezpieczeństwo i zgodność materiałów eksploatacyjnych

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu w zakresie materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark

Firma Lexmark dołącza do wkładów drukujących broszury informacyjne dotyczące bezpieczeństwa materiałów (MSDS) oraz broszury informacyjne dotyczące bezpieczeństwa (SDS). W przypadku większości wkładów Lexmark wyprodukowanych po 2008 roku zapewniamy informacje w trzech formatach:

  • Format północnoamerykański (NA) – napisany zgodnie z przepisami USA, Kanady i Meksyku. Informacje te są dostępne w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim.
  • Format europejski (EU REACH) – napisany zgodnie z przepisami REACH w UE i dostępny w języku angielskim, bułgarskim, francuskim, włoskim, niemieckim, węgierskim, litewskim, norweskim, hiszpańskim, słowackim i szwedzkim. Niektóre z tych tłumaczeń zawierają wymogi prawne dla więcej niż jednego kraju.
  • Format australijski (Aust) – napisany zgodnie z australijskimi przepisami i dostępny w języku angielskim.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa wkładów wydanych przed rokiem 2008 dostępne są w wielu formatach, które spełniają amerykańskie wymagania OSHA. Te arkusze są dostępne tylko w języku angielskim.

Dokumenty MSDS są w formacie PDF i wymagają programu Adobe Acrobat Reader.

Szukaj informacji dotyczących bezpieczeństwa.