Gwarancja na materiały eksploatacyjne Lexmarka

Ochrona i wsparcie w zakresie Twoich produktów

Materiały eksploatacyjne objęte ograniczoną gwarancją Lexmarka

Materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych

Produkt Okres gwarancji

Kasety do druku laserowego*

Ograniczona dożywotnia gwarancja*

Kasety z tonerem*

Ograniczona dożywotnia gwarancja*

Bębny światłoczułe**

Ograniczona dożywotnia gwarancja**

Zespoły/zestawy obrazowania**

Ograniczona dożywotnia gwarancja**

Jednostki deweloperskie/zestawy**

Ograniczona dożywotnia gwarancja**

Butelki/pojemniki na zużyty toner**

Ograniczona dożywotnia gwarancja**

* Ograniczona dożywotnia gwarancja nie dotyczy kaset do drukarek laserowych, które zostały ponownie napełnione, ani takich, które są opróżnione na skutek normalnego użytkowania. Gwarancja obowiązuje do czasu, aż kaseta zostanie opróżniona z możliwej do użycia ilości toneru Lexmarka.

** Ograniczona dożywotnia gwarancja na zestawy/moduły bębna światłoczułego, zestawy/moduły obrazujące, jednostki/zestawy deweloperskie i/lub butelki/pojemniki na zużyty toner obowiązuje do chwili pojawienia się komunikatu „Wymień mat. ekspl.”. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych innych producentów, które mogłyby spowodować uszkodzenie zestawu/modułu bębna światłoczułego, zestawu/modułu obrazującego, zestawu/zespołu wywoławczego i/lub butelek/pojemników na zużyty toner, powoduje unieważnienie ograniczonej dożywotniej gwarancji Lexmarka na materiały eksploatacyjne.

Wkłady taśmowe

Produkt Okres gwarancji

6400, 6408, 6412 Taśma z matrycą punktową

1 rok

Taśma igłowa Lexmark 4227, 4227 plus

1 rok

Taśma igłowa Lexmark serii 23xx

1 rok

Taśma z matrycą punktową serii 24xx

1 rok

Taśma z matrycą punktową serii 25xx

1 rok

Taśma z matrycą punktową serii 25xx+

1 rok