cloud bridge

Lexmark Cloud Bridge

Zaawansowany pakiet łączności zwiększający elastyczność miejsca pracy.

Ułatwienie dostępu do usług druku dzięki bezpośredniemu połączeniu.

Dostęp do zaawansowanych usług zarządzania drukiem (MPS) można uzyskać za pomocą prostego i intuicyjnego zestawu zbierania danych. Technologia Lexmark Cloud Bridge umożliwia wszystkim typom drukarek i kompleksowym środowiskom floty w sieci łączyć się z infrastrukturą chmury Lexmarka w uproszczony, bezpieczny i elastyczny sposób.

Pakiet technologiczny jest wyposażony w rozszerzalną architekturę i czterech agentów, z których każdy ma zaspokajać wyjątkowe wymagania organizacji w zakresie łączności i sieci.

n6 grey6 triangle
native agent

Agent natywny
Możliwość bezpośredniego połączenia się z globalnym systemem Lexmark Cloud Services i MPS z różnych sieci lub rozproszonych lokalizacji.

printer agent

Agent drukarki
Możliwość rozszerzenia wartości i zwiększenia możliwości usług dzięki bezpośredniej łączności drukarki, w tym urządzeń Lexmarka, które nie są natywne dla systemu IoT.

fleet agent

Agent floty
Zbieranie danych na miejscu za pomocą opartego na serwerze rozwiązania, które świetnie współpracuje z urządzeniami innych firm niż Lexmark.

local agent

Agent lokalny
Zwiększenie bezpieczeństwa bezpośrednio połączonych drukarek w hybrydowym środowisku pracy za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

cloud services
White Triangle

Umożliwienie bezpiecznej, elastycznej łączności

Połączenie z zaawansowanymi możliwościami chmury

Możesz usprawnić zdalne zarządzanie urządzeniem dzięki zaawansowanej konfiguracji, aktualizacjom oprogramowania sprzętowego, scentralizowanej widoczności, materiałom eksploatacyjnym i powiadomieniom o alertach z użyciem standardowych protokołów branżowych — bez konieczności wizyty na miejscu. Oznacza to mniej czasu przeznaczonego na zadania działu IT i konserwację oraz więcej czasu na rozwój firmy.

Uzyskaj dostęp z dowolnego miejsca do wielokrotnie nagradzanego rozwiązania MPS

Zapewnij sobie oszczędności i elastyczność, eliminując jednocześnie obciążenie zasobów informatycznych, a także wymagania dotyczące drukowania i skanowania dzięki usługom MPS Lexmarka. Korzystając z nowych technologii, w tym chmury, Internetu rzeczy (IoT) i interaktywnych analiz, Lexmark nieustannie monitoruje działanie urządzeń, aby przewidywać zakłócenia, jeszcze zanim wystąpią, oraz im zapobiegać.

Bezproblemowa integracja z kompleksową obsługą technologii

Jako właściciel kompleksowej technologii, Lexmark zapewnia prawdziwie zintegrowaną łączność, od technologii drukowania po komunikację urządzenia z jednym globalnym systemem IoT.

Polecane dla Ciebie

BROSZURA

Zwiększ elastyczność miejsca pracy dzięki łączności Cloud Bridge. 

artykuł

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki podejściu opartemu na technologii.

ROZWIĄZANIE

Lexmark Print Management
Poprawa efektywności środowiska drukowania.