På denna webbplats används cookies för olika ändamål, bland annat för att underlätta och förbättra webbplatsen för dig, för analys och för annonser. Om du fortsätter att titta på den här webbplatsen eller klickar på Acceptera och stäng godkänner du användning av cookies. Läs sidan Cookies om du vill ha mer information.

Secure Content Monitor

Skydda känslig information. Stoppa pappersläckor.

Det är inte så enkelt som man kan tro att hålla konfidentiell information säker inom en organisation. Även om du övervakar dina elektroniska kommunikationer finns det säkert många oskyddade dokument i omlopp – vilket tyvärr kan leda till allvarliga informationsläckor.

Det sker snabbt. Som när en assistent av misstag lämnar ritningarna till ett topphemlig design ovanpå en flerfunktionsenhet. När en anställd stjäl affärshemligheter och säljer dem till en betydande konkurrent. Eller när en försäljningskollega obekymrat skannar en konfidentiell kundlista innan han/hon lämnar företaget. Dessa läckor försvagar säkerheten och äventyrar produktiviteten, vinsten och ryktet.

Var på din vakt. Stoppa det obehöriga informationsflödet.

Lexmark Secure Content Monitor-lösningen kan hjälpa. Den granskar och övervakar all data som passerar genom en utdataenhet från Lexmark – och använder OCR (optical character recognition) för att genomföra fulltext- och attributsökningar av innehållet.

Du kan inte bara se den digitala bilden av varje dokument som har skrivits ut, kopierats, skannats eller faxats, du kan även installera upptäcktsvarningar som automatiskt meddelar dig när nyckelord eller fraser hittas. Genom att vidta åtgärder för att förhindra läckor innan de inträffar kan du se till att känsliga dokument skyddas och är i rätt händer – och på så vis skydda verksamheten och din sinnesro.

secure content monitor

Läs mer

Upptäck hur du kan stoppa dyra säkerhetshot innan de inträffar.

Ladda ned broschyr