Podniková kazeta Lexmark Nejčastější dotazy | Lexmark Česko

Podniková kazeta Lexmark Nejčastější dotazy

Co je korporátní kazeta?

Produktová řada Korporátní kazeta od společnosti Lexmark, navržená a vyvinutá pro získání maximálních výhod plynoucích z principu udržitelného rozvoje, vychází z našeho úsilí o zajištění společenské odpovědnosti podniku a řízení principy nulového odpadu a okružní ekonomiky. Korporátní kazety A4 CS/CX a MS/MX od společnosti Lexmark dále rozvíjí inovace udržitelného rozvoje poskytované tiskovým systémem Unison toner. Vyrábí se v EU, čímž je zajištěna konzistentní dostupnost produktů a přináší to výhody místní ekonomice z hlediska sociálního i z hlediska ochrany životního prostředí.

Korporátní kazeta obsahuje pouze originální komponenty Lexmark, které splňují specifikace společnosti Lexmark týkající se kvality tisku a spolehlivosti. Označené komponenty mohly být selektivně recyklovány pomocí programu společnosti Lexmark pro sběr a recyklaci kazet.

Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi Korporátní kazetou a Kazetou z programu Return?

Korporátní kazeta i Kazeta z programu Return nabízí stejnou úroveň kvality, výkonu a záruky. Obě jsou vyrobeny výhradně z originálních dílů a pomocí originálních procesů Lexmark a podléhají stejně přísným testům kvality a výkonu společnosti Lexmark. Obě byly navrženy s ohledem na životní prostředí. Výměnou za předem poskytnutou slevu je u obou kazet vyžadováno vrácení prázdné kazety společnosti Lexmark prostřednictvím bezplatného a snadno použitelného programu LCCP (Lexmark Cartridge Collection Program).

Korporátní kazeta dále rozšiřuje výhody kazet z programu Return podporující udržitelný rozvoj uzavřením cyklu během výroby kazety zahrnutím vybraných komponent vrácených v rámci programu LCCP.

Proč společnost Lexmark zveřejňuje toto oznámení?

Společnost Lexmark nyní poskytuje zákazníkům SMB produkty, které byly dříve dostupné pouze našim velkým zákazníkům. Korporátní kazety A4 CS/CX a MS/MX od společnosti Lexmark rozšiřují výhody tiskového systému Unison plynoucí z principu udržitelného rozvoje, a přitom nadále poskytují výkonný, spolehlivý a kvalitní tisk, jaký zákazníci od společnosti Lexmark očekávají.

Představují korporátní kazety novou řadu produktů?

Společnost Lexmark dříve nabízela korporátní kazety pro nejoblíbenější černobílé (a několik vybraných) tiskáren a nejoblíbenější počty vytištěných stránek - pouze pro velké zákazníky.

Proč společnost Lexmark nabízí tyto produkty pouze pro zařízení CS/CX a MS/MX?

Tiskový systém Unison využívaný v zařízeních A4 CS/CX a MS/MX poskytoval řadu inovací na principu udržitelného rozvoje včetně odolnější, robustní konstrukce tonerových kazet. Menší tření Unison toner’s také prodlužovalo životnost komponent tiskového systému a umožňovalo použít konstrukci z více dílů. Společnost Lexmark také investovala do výroby tonerových kazet v Evropě. Jelikož je celý životní cyklus zajišťován v rámci EU, což přináší výhody z hlediska sociálního i z hlediska ochrany životního prostředí, nabídka dosud nejvyspělejšího spotřebního materiálu společnosti Lexmark v rámci udržitelného rozvoje - korporátní kazety A4 CS/CX a MS/MX - je nyní dostupná všem zákazníkům.

Proč neexistují korporátní kazety pro některá zařízení Lexmark (C74x, C95x, X86x…)?

V budoucnu chce společnost Lexmark nabídnout výhody korporátních kazet u více modelů. Společnost Lexmark začleňuje další principy okružní ekonomiky a nulového odpadu do časnějšího stádia vývojového procesu, aby bylo možné nabídku korporátních kazet rozšířit. Korporátní kazety A4 CS/CX a MS/MX představují skvělý start.

Budou na korporátní kazety poskytovány speciální ceny a záruky?

Korporátní kazety poskytují stejnou úroveň kvality a výkonu jako kazeta z programu Return spolu s nižším dopadem na životní prostředí a tudíž mají stejnou cenu. Kromě toho je na Korporátní kazety nabízena stejná Omezená doživotní záruka jako na kazety z programu Return.

Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi repasovanou kazetou jiného výrobce a Korporátní kazetou? Je Korporátní kazeta repasovaná kazeta?

Podobnost mezi repasovanými kazetami jiných výrobců a Korporátní kazetou je v tom, že v obou je použitý materiál získaný prostřednictvím programu pro sběr kazet. Ale tím podobnosti končí.

Jen během posledních tří let investovala společnost Lexmark více než 1 miliardu amerických dolarů do výzkumu, vývoje a vylepšení tiskových a zobrazovacích technologií včetně tiskového systému Unison. Korporátní kazeta je výsledkem tohoto úsilí a obsahuje pouze originální komponenty Lexmark, které splňují specifikace společnosti Lexmark týkající se kvality tisku a spolehlivosti. Na přípravě a výrobě kazet z programu Return i korporátních kazet pracuje stejný tým odborníků společnosti Lexmark a používají se stejné výrobní procesy. Kromě toho jsou korporátní kazety vyráběny v EU. Tím je zajištěna konzistentní dostupnost produktů, minimalizuje se dopad dodavatelského řetězce na životní prostředí a výroba se zachovává v rámci místní ekonomiky.

Jiní výrobci neznačkových kazet poskytují produkty pro řadu různých produktů a značek (někteří i pro více než 100 značek). A přestože lákají zákazníky na ekologické aspekty svých produktů, mnozí nemají programy sběru pro své vlastní prázdné kazety, aby se odpovědně stavěli ke konci životnosti jejich produktů. Navíc bylo opakovaně prokázáno, že výkon a spolehlivost produktů od jiných neznačkových výrobců jsou horší než u produktů Lexmark. (http://www.lexmark.com/cs_cz/products/supplies-and-accessories/genuine-lexmark-supplies---bli-report.html)

Vzhledem k dosavadnímu výkonu produktů neznačkových výrobců se společnost Lexmark zaměřuje na skutečnost, že korporátní kazeta obsahuje pouze originální komponenty,procesy a testy Lexmark, spolu se stejným výkonem a zárukou spolehlivosti jako u veškerého našeho spotřebního materiálu - bez ohledu na to, zda označíme korporátní kazetu jako repasovanou nebo ne.

Proč nyní společnost Lexmark nabízí korporátní kazety i zákazníkům SMB?

Společnost Lexmark využila příležitost poskytnout zákazníkům SMB produkty, které byly dříve dostupné pouze našim velkým zákazníkům. Korporátní kazety rozšiřují výhody tiskového systému Unison plynoucí z principu udržitelného rozvoje, a přitom nadále poskytují výkonný, spolehlivý a kvalitní tisk, jaký zákazníci od společnosti Lexmark očekávají.

Budou korporátní kazety vždy obsahovat nějaké recyklované části či materiál?

Korporátní kazety nebudou vždy obsahovat recyklované části či materiál – ale pracujeme na tom.

U materiálu vráceného prostřednictvím programu LCCP usilujeme o maximální úroveň standardní hierarchie ochrany životního prostředí. Likvidace na skládkách a ve spalovnách jsou nejméně žádoucí možnosti. Recyklace je dobrou možností a opakované použití přináší největší výhodu z hlediska udržitelného rozvoje. Společnost Lexmark používá pro všechny shromážděné kazety politiku nulového odpadu pro skládky a nulového spalování. Kromě toho jsme si stanovili cíl opakovaně využít 50 % hmotnosti materiálu vráceného v rámci programu LCCP (z již dosažených 32 % v roce 2013, což představuje první příčku v oboru).

Nabízejí jiní OEM výrobci vlastní verzi korporátní kazety?

Někteří OEM výrobci poskytují produkty s recyklovaným obsahem, ale nevíme o tom, že by jakýkoli OEM výrobce nabízel produkt podobný korporátní kazetě.