OEEZ | Lexmark Česko

OEEZ

Soulad činnosti společnosti Lexmark se Směrnicí 2012/19/EU 

Směrnice OEEZ 2012/19/EU se týká správné likvidace použité elektroniky. Cíle Směrnice jsou následující: chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí, chránit zdraví lidí a využívat přírodní zdroje rozumně a racionálně. OEEZ se stala evropským zákonem v roce 2003 a týká se řady elektronických produktů; v roce 2012 byla Směrnice OEEZ rozšířena a zahrnuje mnoho spotřebičů obsahujících elektroniku. Aktualizovaná Směrnice (2012/19/EU) obsahuje několik nových povinností pro výrobce elektrických a elektronických zařízení.

Společnost Lexmark se snaží být poskytovatelem produktů a služeb zodpovědným vůči životnímu prostředí. Snažíme se vyvíjet produkty, funkce a řešení, které nabídnou našim zákazníkům příležitost snížit dopad jejich aktivit v oblasti tisku a zobrazování na životní prostředí. Začleněním výsledků hodnocení životních cyklů do procesu návrhu produktů vyvíjíme produkty v rámci udržitelného rozvoje, které v sobě v každém stádiu životního cyklu kombinují vysoký standard výkonu, efektivity a úsilí o ochranu životního prostředí.

Společnost Lexmark je vedoucí firmou v oblasti spotřebního materiálu dodržujícího principy udržitelného rozvoje. Zákazníci, kteří se účastní našeho oceněného programu LCCP (Lexmark Cartridge Collection Program), vrací více než 1 ze 3 tonerových kazet, což dalece převyšuje průměr v oboru. Program LCCP se řídí politikou „nulového odpadu pro skládky a spalovny“ a všechny prázdné kazety vrácené zákazníky se znovu využívají nebo recyklují co nejekologičtějším způsobem.

V souladu se Směrnicí spustila společnost Lexmark komunikační kampaň, aby vzdělávala zaměstnance, partnery a zákazníky ohledně recyklačních postupů OEEZ. Všechny produkty Lexmark s elektronickým obsahem jsou nyní označené dle specifikací OEEZ a v souladu s evropskou normou EN50419.

Symbol OEEZ je uvedený níže.

Produkty označené symbolem OEEZ by neměly být umisťovány do domovního odpadu. Místo toho vraťte tyto produkty na označeném sběrném místě pro recyklaci použitého elektrického a elektronického vybavení.

Další informace o programech a iniciativách společnosti Lexmark v oblasti udržitelného rozvoje naleznete zde, nebo se obraťte na místní komunální služby.

weee-logo