Tools | Lexmark Česko

Tools

Lexmark Supplies Compatibility Table

Material Safety Data Sheets

IT Eco prohlášení obsahují informace o ekologických praktikách spolecnosti Lexmark a o ekologických funkcích výrobku.

Tyto IT Eco prohlášení byla vyvinuta ve shode s mezinárodními normami.

Prosím, vyberte cartridge v menu níže.
(V závislosti na vašem prohlížeci, je potreba povolit pop-up.)