Rychlosti tisku podle ISO | Lexmark Česko

Rychlosti tisku podle ISOCo je to Rychlost tisku podle ISO?

Digitální tisková zařízení mohou kvůli působení řady faktorů tisknout stránky jinou rychlostí, než je jejich nominální rychlost. Tyto faktory zahrnují mimo jiné hostitelský počítač, ovladač, aplikaci, operační systém, typ připojení tiskárny (USB, Ethernet, bezdráýtové) a výpočetní výkon zařízení. Rychlost tisku mohou dále ovlivnit charakteristiky úlohy, např. zda jde o černobílý nebo barevný tisk, počet tištěných stránek, jednostranný či oboustranný výstup, nastavení kvality, počet kopií, typ a formát papíru, obsah dokumentu a složitost dokumentu.
Norma ISO/IEC 24734 specifikuje metodu, kterou se měří produktivita digitálních tiskových zařízení pomocí různých testovacích souborů, kancelářských aplikací a charakteristik tiskové úlohy při tisku na obyčejný papír ve výchozím režimu. Používá se pro černobílá i barevná zařízení, a pro jednoúčelová i multifunkční zařízení, bez ohledu na technologii tisku (např. inkoustová, laserová a podobně). Podle normy ISO/IEC 24734 mohou výrobci digitálních tiskových zařízení měřit produktivitu různých digitálních tiskových zařízení pomocí konzistentní měřicí metody.

 

Testování

Testy se provádějí při výchozím nastavení zařízení s použitím doporučeného obyčejného papíru. U barevných zařízení se černobílé testy provádějí tak, že se zařízení nastaví na černobílý režim. Testy se provádějí při jednostranném tisku, a rovněž při oboustranném tisku, pokud je zařízení standardně vybaveno funkcí automatického oboustranného tisku.

Čtyřstránkové testovací soubory se tisknout prostřednictvím aplikací Adobe Reader™, Microsoft Word™ a Microsoft Excel™ v různém počtu kopií tak, aby se vytvořily tiskové úlohy různých délek.

 

Testovací soubor Adobe Reader™
iso speed test 1
Testovací soubor Microsoft Excel™
microsoft_excel
Testovací soubor Microsoft Word™
microsoft_word

Testují se tři různé délky úloh

1. Krátké úlohy

Jeden výtisk každého testovacího souboru  

2. Střední úlohy

Více výtisků každého testovacího souboru tak, aby po jednom vytištění souboru probíhal tisk ještě přibližně dalších 30 sekund.

3. Dlouhé úlohy

Více výtisků testovacího souboru PDF tak, aby po jednom vytištění (pouze jednostarnném) souboru probíhal tisk ještě přibližně další 4 minuty.

 

Používají se tři různé metody měření času tisku.

Průměrná doba jednoho vytištění každého testovacího souboru, od zahájení tiskové úlohy v hostitelském počítači po úplné dokončení výstupu poslední stránky (4. stránky) testovacího souboru, včetně doby zpracování první tiskové úlohy. Čas zjištěný při tomto měření se označuje jako FSOT (First Set Out Time).

Průměrný počet obrazů za minutu pro vytištění čtyřstránkových testovacích souborů, což je průměrná rychlost, jakou zařízení tiskne stránky, měřená od zahájení úlohy po úplné dokončení výstupu poslední stránky úlohy včetně doby zpracování první tiskové úlohy. Hodnota IPM (images per minute) zjištěná při tomto měření se označuje jako EFTP (Effective Throughput). Průměrný počet obrazů za minutu pro vytištění čtyřstránkových testovacích souborů, měřený od úplného dokončení tisku poslední stránky prvního výtisku testovacího souboru po úplné dokončení tisku poslední stránky úlohy, což je změření rychlosti tisku bez doby zpracování první tiskové úlohy. Hodnota IPM (images per minute) zjištěná při tomto měření se označuje jako ESAT (Estimated Saturated Throughput).

 

Tyto výsledky se uvádějí pro jednotlivé soubory a také pro průměr všech souborů.

  • FSOT pro krátkou úlohu.
  • EFTP pro krátké, střední a dlouhé úlohy.
  • ESAT pro střední úlohu. Společnost Lexmark obecně uvádí průměrnou hodnotu ESAT IPM při jednostranném tisku.

 

Co je to ISO?

ISO (International Organization for Standardization) je největší světová organizace, která vytváří a vydává mezinárodní normy.

ISO tvoří síť národních institutů pro normy ve 157 zemích, přičemž v každé zemi je jedna členská organizace, a ústřední sekretariát koordinující celý systém sídlí v Ženevě, ve Švýcarsku. ISO je nevládní organizace, která vytváří most mezi veřejným a soukromým sektorem. Mnohé členské instituce jsou ve svých zemích součástí státní struktury nebo mají od svých vlád mandát ke svému působení. Jiní členové mají své kořeny výhradně v soukromém sektoru, a vznikly z aktivity partnerství národních průmyslových asociací. Z tohoto důvodu může ISO dosahovat konsensu a řešení, která splňují požadavky podniků i širších potřeb společnosti.

Další informace o organizaci ISO naleznete na www.iso.org

Podrobnosti norem ISO/IEC týkajících se tisku jsou k dispozici na www.iso.org