Broszury informacyjne dotyczące bezpieczeństwa materiałów | Lexmark Polska

Broszury informacyjne dotyczące bezpieczeństwa materiałów

Firma Lexmark tworzy broszury informacyjne dotyczące bezpieczeństwa materiałów oraz broszury informacyjne dotyczące bezpieczeństwa wkładów drukujących. W przypadku nowych modeli drukarek dokumenty te są dostępne w formatach właściwych dla Ameryki Północnej, Unii Europejskiej i/lub Australii. W ramach formatów właściwych dla Ameryki Północnej i Unii Europejskiej może być dostępnych wiele języków.

Numer partii kasety to najprostszy sposób wyszukania MSDS/SDS. Numery partii kaset firmy Lexmark można znaleźć w tym miejscu: 

tonar-cartrige

W przypadku większości wkładów firmy Lexmark wyprodukowanych po roku 2008 istnieją trzy formaty:

  • Format właściwy dla Ameryki Północnej – spełniający wymagania obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Te dokumenty będą sporządzone w języku angielskim, hiszpańskim (Meksyk) oraz francuskim (Kanada).
  • Format właściwy dla Europy (EU REACH) – spełniający wymagania dyrektywy REACH obowiązującej w Unii Europejskiej i dostępny w językach angielskim, bułgarskim, francuskim, hiszpańskim, litewskim, niemieckim, norweskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim i włoskim. Niektóre z tych tłumaczeń zostały stworzone tak, aby zawierać wymogi prawne więcej niż jednego państwa.
  • Format właściwy dla Australii (Aust) – spełniający wymagania obowiązujące w Australii i dostępny jedynie w języku angielskim.

W przypadku wkładów wydanych przed 2008 rokiem istnieje format łączony, opracowany w celu spełnienia wymagań systemu US OSHA i dostępny w języku angielskim. Dokumenty MSDS są w formacie PDF i wymagają programu Adobe Acrobat Reader.