Document Distributor

Anslut inhämtningskällor över hela organisationen som skyndar på processen

Mängden ostrukturerad information ökar ständigt och kan skapas av vem som helst i hundratals format och på mängder av platser inom organisationen. Utan effektiva inhämtningsprocesser ödslar företagen mycket arbetskraft på att se till att innehållet hamnar hos rätt personer i tid, samtidigt som det ökar säkerhetsriskerna.

Med Lexmark Document Distributor kan du hämta dokument och data från källor i hela organisationen och leverera dem till rätt platser, som exempelvis ECM- eller ERP-system. Att hämta dokumenten på de platser där de tas emot, som exempelvis fältkontor och avlägsna orter, ger snabbare processer, ger bättre synlighet och man undviker förlorade dokument och data.

Document Distributor ger dig även enorm flexibilitet i er infrastruktur. Dess integreringsalternativ ger en säker anslutning mellan dina hämtningskällor och lagringsplatser, samtidigt som du kan byta ut komponenter allteftersom verksamheten förändras.  

Med Document Distributor kan du

  • hämta dokument i både pappersformat och elektroniskt format från en mängd olika källor som inbegriper e-post- och faxservrar, flerfunktionsskrivare, mobila enheter och nätverksmappar
  • aktivera användarinteraktion på flerfunktionsenheten för att starta behandlingar, andvända indexering och leverera information samt få statusuppdateringar i realtid
  • förbättra bilder genom att ta bort skevheter, fläckar och oönskad rotering
  • konvertera bilder till andra bildformat och omvandla bilder till text
  • leverera hämtade dokument till en mängd destinationer, inklusive nätverksmappar, ett ECM- eller ERP-system
  • anpassa lösningar med hjälp av en lång rad verktyg i utvecklingspaketet – eller SDK (Software Development Kit)
  • använda OCR, OMR eller streckkoder samt olika biblioteksalternativ allt eftersom behoven ändras
  • installera hantering av flerfunktionsskrivare genom att distribuera appar, regler och globala inställningar på enheterna i nätverket.
Lexmark Document Distributor
BROSCHYR OM
Läs mer om de funktioner som berör dina datafångstprocesser