Överensstämmelse med WEEE-direktivet (Waste, Electrical and Electronic Equipment)

Lexmark är förpliktigad att följa  miljöansvarigt bortskaffande av använd elektronik. 

Som en miljöansvarig leverantör av produkter och tjänster följer Lexmark WEEE-direktivet 2012/19/EU.

Målsättningarna för detta direktiv är: 

  • att bevara, skydda och förbättra miljön
  • att skydda människors hälsa
  • att använda naturresurser försiktigt och rationellt

WEEE implementerades i EU-lagstiftningen år 2003 och inbegriper många elektroniska produkter; år 2012 utökades WEEE till att omfatta även många konsumentrelaterade produkter med elektroniskt innehåll. Det uppdaterade direktivet (2012/19/EU) innehåller flera skyldigheter som åläggs producenter av elektrisk och elektronisk utrustning.

Överensstämmelseprocess

I enlighet med direktivet är alla Lexmarks produkter med elektroniskt innehåll nu märkta enligt WEEE-specifikationer och uppfyller den europeiska standarden EN50419. Produkter märkta med WEEE-symbolen bör returneras till en utsedd uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning, t.ex. LCCP eller LECP.

WEEE-symbolen visas nedan. Den speciella symbolen för ”överkryssad papperskorg” placeras på produkterna för att indikera att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning måste returneras till en utsedd uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

weee-logo

I majoriteten av de europeiska länderna har vi gått med i ett nationellt kollektivt system. Dessa scheman ger medlemsföretagen en fullständig process från insamling till återvinning och rapportering. Detta gör att vi kan uppfylla våra skyldigheter enligt vår marknadsandel. 

WEEE-handböcker finns på Lexmarks webbplats på Kundsupport > Enhetsstöd. Sök i modellen och klicka sedan på fliken Handböcker. 

Relaterade länkar

Supplies Hero

Behöver du köpa original förbrukning till din Lexmark skrivare eller multifunktion?