Lexmark Cartridge Collection Program

Lexmarks program för insamling av tonerkassetter

Det lätta sättet att returnera dina  tonerkassetter för återanvändning och återvinning.

När du returnerar dina tomma förbrukningsmaterial genom LCCP hjälper du till att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet. Varje år återanvänds och återvinns miljontals kilogram material på ett ansvarsfullt sätt, och det börjar med dig. 

LCCP kombinerar högpresterande logistik och service med innovativa verktyg för att erbjuda dig en insamlings-, återvinnings- och återanvändningsprocess som är modern, effektiv och perfekt anpassad till dina förbrukningsvolymer. Förutom att betala transportkostnaderna för dina använda tonerkassetter, ger Lexmark dig bekväm onlineåtkomst och interaktiva verktyg för att schemalägga upphämtningar, spåra returer, beställa återvinningskartonger och mer.

Logo för Lexmarks program för insamling av tonerkassetter

Green Triangle

Alternativ för återanvändning och återvinning:

För privatpersoner och hemanvändare av Lexmark tonerkassetter 

För företagskunder och andra organisationer av Lexmark tonerkassetter

Obs! Endast originaltillbehör från Lexmark är berättigade för detta återvinningsprogram.  Lexmark förbehåller sig rätten att returnera icke-kvalificerat material till avsändaren på avsändarens bekostnad och att återkräva eventuella tillhörande kostnader från avsändaren.

Varför ska du delta?

  • Ansvar
  • Hållbarhet
  • Lätt och smidigt
  • Kostnadsfritt

100%

insamlade tonerkassetter återanvänds eller återvinns

0%

policy för soptippsavfall

Klassificering av tonerkassettavfall

Vi har antagit en klassificering av tomma Lexmark-tonerkassetter baserat på bedömningen av deras farliga egenskaper.  Tonerpulvret i Lexmark-tonerkassetter klassificeras inte som farliga enligt tillämpliga EU-direktiv och ändringar.

Lexmark har klassificerat sina tonerkassetter som avfallstyp 16 02, dvs. avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Tonerkassetten är ju en komponent som inte kan fungera utan en skrivare. Tonerkassetter kan också betraktas som avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) eftersom det ”öppna tillämpningsområdet” i WEEE-direktivet nr 2012/19/EU trädde i kraft 15 augusti 2018.

Som ett resultat, och med hänvisning till tillämplig terminologi, klassificerar Lexmark sina tonerkassetter med avfallskod 16 02 16 (”komponenter som tas bort från annan kasserad utrustning än de som nämns i 16 02 15”) för gränsöverskridande transporter av avfall och avfall ledningsaktiviteter inom Europeiska unionen