Lexmark Equipment Collection Program

Lexmarks program för insamling av utrustning (LECP)

Alternativ för återvinning och återanvändning av uttjänta skrivare från Lexmark. 

Som en del av vårt engagemang i hållbarhet erbjuder Lexmark ett ansvarsfullt val för bortskaffande av uttjänta skrivare. Genom LECP erbjuder Lexmark också ytterligare alternativ för att ge nytt liv till din utrustning.

Detta program gäller inte garantirelaterade problem med skrivare från Lexmark. Följ anvisningarna som medföljer produkten vid garantiutbyte eller service för en skrivare som fortfarande omfattas av garantin. 

Överensstämmelseprocess

Lexmark eller dess representanter står för finansieringen av ett nationellt upphämtningssystem. Alla produkter med elektroniskt innehåll är märkta enligt WEEE:s specifikationer och följer den europeiska standarden EN50419.

Kontakta El-Kretsen

Kunder som föredrar att återvinna sin utrustning lokalt i stället för att använda Lexmarks returprogram kan nå vårt regelverk för efterlevnad. 

Konsumentprodukter samlas in via kommunala insamlingssystem, El-Kretsens boxar eller via återförsäljare.

Hitta hur du lämnar in din använda utrustning

Om du driver ett företag finns det insamlingsplatser i din verksamhetskommun där du kan lämna in din WEEE. Om verksamheten är tillräckligt stor för att hantera sitt eget WEEE-företag kan det betraktas som en insamlingspunkt. I så fall samlar El-Kretsens hållare in WEEE och andra produkter.
WEEE:s begäran om upphämtning.