δοχειο μελανησ lexmark για επαγγελματικη χρηση Συνήθη Ερωτήματα

Τι είναι τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης – “corporate cartridges”;

Η σειρά προϊόντων δοχείων μελάνης επαγγελματικής χρήσης της Lexmark έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για μέγιστα περιβαλλοντικά οφέλη, στα πλαίσια της δέσμευσης για εταιρική κοινωνική ευθύνη της Lexmark και με βάση τις αρχές της ολοσχερής εξάλειψης απόρριψης υλικών στο περιβάλλον και της κυκλικής οικονομίας. Τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης  A4 CS/CX και MS/MX της Lexmark, επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τη μεγάλη διάρκεια ζωής του αναλώσιμου, μία καινοτομία που ξεκίνησε μέσω του συστήματος εκτύπωσης Unison toner. Κατασκευάζονται στην Ε.Ε., γεγονός που εξασφαλίζει τη σταθερή διαθεσιμότητα των προϊόντων, παρέχοντας σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα στην τοπική οικονομία.

Τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης  περιλαμβάνουν μόνο αυθεντικά εξαρτήματα της Lexmark ανταποκρινόμενα στις προδιαγραφές σχεδίασης της εταιρίας για ποιότητα εκτύπωσης και αξιοπιστία. Ορισμένα από τα εξαρτήματα ενδέχεται να έχουν ανακτηθεί επιλεκτικά μέσω του προγράμματος συλλογής άδειων δοχείων μελάνης και ανακύκλωσης της Lexmark.

Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές μεταξύ των δοχείων μελάνης επαγγελματικής χρήσης – “corporate cartridges”και των δοχείων μελάνης προγράμματος συλλογής – “ Return Programme Cartridge”;

Και τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης, αλλά και τα δοχεία μελάνης προγράμματος συλλογής παρέχουν εξίσου υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση. Και τα δύο είναι κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από αυθεντικά μέρη και διεργασίες της Lexmark και υποβάλλονται στις ίδιες αυστηρές δοκιμές ποιότητας και απόδοσης της Lexmark. Έχουν σχεδιαστεί και τα δύο με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Ως αντάλλαγμα, για μια αρχική έκπτωση στην τιμή τους, απαιτείται και για τα δύο, ο πελάτης να επιστρέψει το άδειο δοχείο μελάνης στη Lexmark, μέσω του δωρεάν, εύχρηστου προγράμματος συλλογής άδειων αναλώσιμων της Lexmark (LCCP).

Τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τα πλεονεκτήματα μεγάλης διάρκειας ζωής των δοχείων μελάνης προγράμματος συλλογής, καθώς κλείνουν το κύκλο της παραγωγής τους, με την ενσωμάτωση επιλεγμένων εξαρτημάτων που επιστρέφονται μέσω του προγράμματος LCCP.

 Γιατί η Lexmark κάνει αυτήν την ανακοίνωση;

Η Lexmark πλέον, παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις-πελάτες της, προϊόντα που έως τώρα ήταν διαθέσιμα μόνο στις μεγάλες εταιρίες (large accounts). Τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης A4 CS/CX και MS/MX της Lexmark, επεκτείνουν τα πλεονεκτήματα της μεγάλης διάρκειας ζωής που παρέχει το σύστημα εκτύπωσης Unison, προσφέροντας παράλληλα, την εξαιρετική απόδοση εκτύπωσης, την αξιοπιστία και την ποιότητα που οι πελάτες περιμένουν από τη Lexmark.

Αποτελούν τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης μια νέα σειρά προϊόντων;

Στο παρελθόν, η Lexmark παρείχε δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης μόνο για τους  πιο γνωστούς μονόχρωμους εκτυπωτές (και για ορισμένους  έγχρωμους) και για τις αποδόσεις με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης ήταν διαθέσιμα μόνο σε μεγάλες εταιρίες (Large Accounts).

Γιατί η Lexmark προτείνει τη χρήση αυτών των προϊόντων μόνο σε συσκευές CS/CX και MS/MX;

Το σύστημα εκτύπωσης Unison που χρησιμοποιήθηκε για τις συσκευές A4 CS/CX και MS/MX περιελάμβανε πολλές καινοτομίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του αναλώσιμου, συμπεριλαμβανομένης της πιο ανθεκτικής σχεδίασης του τόνερ. Οι χαμηλές τριβές που εξασφάλισε το Unison toner, επέτρεψε επίσης τη δημιουργία εξαρτημάτων απεικόνισης με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σχεδίασης με πολλά μέρη. Επιπρόσθετα, η Lexmark επένδυσε στην Ευρωπαϊκή παραγωγή τόνερ. Τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης για τις συσκευές A4 CS/CX και MS/MX είναι τα αναλώσιμα με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που έχει κατασκευάσει ποτέ η Lexmark και είναι πλέον διαθέσιμα σε όλους τους πελάτες.

Γιατί δεν παρέχονται δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης για ορισμένα από τα μοντέλα της Lexmark (C74x, C95x, X86x…);

Μελλοντικά, η Lexmark θα επιθυμούσε να παρέχει τα πλεονεκτήματα των δοχείων μελάνης  επαγγελματικής χρήσης σε περισσότερα μοντέλα. Η Lexmark υιοθετεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της ολοσχερής εξάλειψης απόρριψης υλικών στο περιβάλλον στην πρώτη φάση της παραγωγής, προκειμένου να επιτρέψει την επέκταση διάθεσης των δοχείων μελάνης επαγγελματικής χρήσης. Τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης για τις συσκευές A4 CS/CX και MS/MX αποτελούν μια καλή αρχή.

Υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές και εγγυήσεις για τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης;

Τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης, παρέχουν το ίδιο επίπεδο ποιότητας και απόδοσης με τα δοχεία μελάνης προγράμματος επιστροφής, παρέχοντας παράλληλα μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την ίδια ανταγωνιστική τιμή. Επιπλέον, τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης παρέχουν την ίδια περιορισμένη εγγύηση για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος που παρέχεται και για τα δοχεία μελάνης προγράμματος επιστροφής.

Τι ομοιότητες και διαφορές υπάρχουν μεταξύ των ανακατασκευασμένων δοχείων μελάνης τρίτων κατασκευαστών και των δοχείων μελάνης επαγγελματικής χρήσης; Είναι τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης ανακατασκευασμένα;

Οι ομοιότητες μεταξύ των ανακατασκευασμένων δοχείων μελάνης που παρέχονται από τρίτους και των δοχείων μελάνης επαγγελματικής χρήσης είναι ότι και τα δύο εμπεριέχουν τη χρήση εν μέρει κάποιου μετα-καταναλωτικού υλικού που έχει ανακτηθεί μέσω του προγράμματος συλλογής άδειων δοχείων μελάνης. Αλλά εκεί τελειώνουν οι ομοιότητες.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Lexmark έχει επενδύσει περισσότερο από 1 δισεκατομμύρια δολάρια στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην πρόοδο της τεχνολογίας εκτύπωσης και απεικόνισης που παρέχει, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εκτύπωσης Unison. Τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών και περιλαμβάνουν μόνο αυθεντικά εξαρτήματα της Lexmark ενώ ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές σχεδίασης για ποιότητα εκτύπωσης και αξιοπιστίας της Lexmark. Για την παραγωγή και τον έλεγχο των δοχείων μελάνης προγράμματος επιστροφής και των δοχείων μελάνης επαγγελματικής χρήσης χρησιμοποιούνται η ίδια ομάδα κατασκευαστών της Lexmark και οι ίδιες διαδικασίες παραγωγής . Επιπλέον, τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης κατασκευάζονται στην Ε.Ε. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η σταθερή διαθεσιμότητα των προϊόντων, η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από την εφοδιαστική αλυσίδα και η διατήρηση της παραγωγής εντός της τοπικής οικονομίας.

Οι τρίτοι κατασκευαστές που παρέχουν ανακατασκευασμένα, διαθέτουν προϊόντα για πολλές διαφορετικές συσκευές και επωνυμίες (ορισμένοι για περισσότερες από 100 επωνυμίες). Και παρά το γεγονός ότι αναφέρονται στα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των προϊόντων τους, πολλοί από αυτούς τους κατασκευαστές δεν έχουν προγράμματα συλλογής για τα άδεια δοχεία μελάνης τους, προκειμένου να χειρίζονται υπεύθυνα το τέλος ζωής τους. Επιπρόσθετα, η απόδοση και η αξιοπιστία των ανακατασκευασμένων προϊόντων που προέρχονται από τρίτους έχει επανειλημμένα αποδειχθεί κατώτερη σε ποιότητα συγκριτικά με τη Lexmark. (http://www.lexmark.com/el_gr/products/supplies-and-accessories/genuine-lexmark-supplies---bli-report.html)

Δεδομένης της γενικότερης αντίληψης σχετικά με την απόδοση των ανακατασκευασμένων προϊόντων, η Lexmark δίνει έμφαση στο γεγονός ότι τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης περιλαμβάνουν μόνο γνήσια εξαρτήματα και υπάγονται στις διεργασίες και δοκιμές της Lexmark και στο ότι παρέχουν την ίδια εγγύηση απόδοσης και αξιοπιστίας που ισχύει για όλα τα αναλώσιμα που παρέχονται από τη Lexmark. Αυτό είναι το σημαντικό, και όχι, εάν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως ανακατασκευασμένα ή όχι.

Γιατί η Lexmark παρέχει τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης τώρα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Η Lexmark αποφάσισε να παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις-πελάτες της, προϊόντα που στο παρελθόν ήταν διαθέσιμα μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις (large accounts). Τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης, επεκτείνουν τα πλεονεκτήματα της μεγάλης διάρκειας ζωής του αναλώσιμου, μέσω του συστήματος εκτύπωσης Unison, παρέχοντας παράλληλα, την εξαιρετική απόδοση εκτύπωσης, την αξιοπιστία και την ποιότητα που περιμένουν οι πελάτες από τη Lexmark.

Τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης θα περιέχουν πάντοτε μέρος  επαναχρησιμοποιούμενου υλικού;

Τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης δεν θα περιέχουν πάντοτε μέρος επαναχρησιμοποιούμενου υλικού - αλλά η Lexmark κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση.

Για το υλικό που επιστρέφεται μέσω του προγράμματος LCCP, επιδιώκουμε να κατακτήσουμε την πρώτη θέση στην ιεραρχία της προστασίας του περιβάλλοντος. Η απόρριψη σε χωματερές και η καύση απορριμμάτων αποτελούν τις λιγότερο επιθυμητές επιλογές. Η ανακύκλωση αποτελεί καλή επιλογή ενώ η επαναχρησιμοποίηση εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής. Η Lexmark εφαρμόζει την πολιτική μηδενικής απόρριψης σε χωματερές ή χώρους καύσης απορριμμάτων για όλα τα χρησιμοποιημένα δοχεία μελάνης  που συλλέγει. Επιπλέον, έχει θέσει σα στόχο την επαναχρησιμοποίηση του 50% του βάρους των υλικών που επιστρέφονται μέσω του προγράμματος LCCP (από το 32% που είχε το 2013 και αποτελούσε ήδη το κορυφαίο στην αγορά).

Παρέχουν άλλοι κατασκευαστές τη δική τους εκδοχή για δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης;

Παρότι κάποιοι κατασκευαστές διαθέτουν προϊόντα με μετακαταναλωτικό περιεχόμενο, δεν έχουμε υπόψη μας κάποιον κατασκευαστή που να παρέχει κάτι αντίστοιχο με τα δοχεία μελάνης επαγγελματικής χρήσης.