Περιεχόμενο προϊόντων

Η Lexmark διέπεται από τη δέσμευση για εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.  Εστιάζοντας στη βιωσιμότητα των προμηθειών μας, ακολουθούμε τις αρχές των μηδενικών απορριμμάτων και της κυκλικής οικονομίας. Όλα τα αναλώσιμα της Lexmark υποστηρίζονται από εγγύηση περιορισμένης διάρκειας ζωής και είναι επιλέξιμα για επιστροφή από τους πελάτες μετά τη χρήση μέσω του Προγράμματος συλλογής κασετών της Lexmark (LCCP).  Για να κλείσετε τον κύκλο, ορισμένα αναλώσιμα της Lexmark με γνήσιο τόνερ της Lexmark Unison™ ενδέχεται να περιέχουν εξαρτήματα που έχουν ανακτηθεί από το πρόγραμμα LCCP.  Επιπλέον, όπου είναι δυνατό, τα γνήσια αναλώσιμα της Lexmark κατασκευάζονται σε περιφερειακό επίπεδο, γεγονός που επιτρέπει τη συνεπή διαθεσιμότητα των προϊόντων και μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα γενικά διαθέσιμα αναλώσιμα της Lexmark που ενδέχεται να περιέχουν ανακτημένα εξαρτήματα περιλαμβάνουν τα εξής:

Part Number Description

75M0ZK0

Lexmark CS531,632,639,CX532,635,C2335,XC2335 Black Return Program 150K Imaging Kit

75M0ZV0

Lexmark CS531,632,639,CX532,635,C2335,XC2335 4-Color Return Program 150K Imaging Kit

75M0Z10

Lexmark CS531,632,639,CX532,635 Black 150K Imaging Kit

75M0Z50

Lexmark CS531,632,639,CX532,635 4-Color 150K Imaging Kit

75M0W00

Lexmark CS531,632,639,CX532,635,C2335,XC2335 30K Waste Toner Bottle

75M10C0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Cyan Return Program 2K Toner Cartridge

75M10M0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Magenta Return Program 2K Toner Cartridge

75M10Y0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Yellow Return Program 2K Toner Cartridge

75M10K0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Black Return Program 3K Toner Cartridge

75M20C0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Cyan Return Program 2K Toner Cartridge

75M20M0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Magenta Return Program 2K Toner Cartridge

75M20Y0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Yellow Return Program 2K Toner Cartridge

75M20K0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Black Return Program 3K Toner Cartridge

75M30C0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Cyan Return Program 2K Toner Cartridge

75M30M0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Magenta Return Program 2K Toner Cartridge

75M30Y0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Yellow Return Program 2K Toner Cartridge

75M30K0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Black Return Program 3K Toner Cartridge

75M40C0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Cyan Return Program 2K Toner Cartridge

75M40M0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Magenta Return Program 2K Toner Cartridge

75M40Y0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Yellow Return Program 2K Toner Cartridge

75M40K0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Black Return Program 3K Toner Cartridge

75M50C0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Cyan Return Program 2K Toner Cartridge

75M50M0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Magenta Return Program 2K Toner Cartridge

75M50Y0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Yellow Return Program 2K Toner Cartridge

75M50K0

Lexmark CS531,632,CX532,635 Black Return Program 3K Toner Cartridge

75M1HC0

Lexmark CS531,CX532 Cyan Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M1HM0

Lexmark CS531,CX532 Magenta Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M1HY0

Lexmark CS531,CX532 Yellow Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M1HK0

Lexmark CS531,CX532 Black Return Program 15.8K Toner Cartridge

75M2HC0

Lexmark CS531,CX532 Cyan Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M2HM0

Lexmark CS531,CX532 Magenta Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M2HY0

Lexmark CS531,CX532 Yellow Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M2HK0

Lexmark CS531,CX532 Black Return Program 15.8K Toner Cartridge

75M3HC0

Lexmark CS531,CX532 Cyan Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M3HM0

Lexmark CS531,CX532 Magenta Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M3HY0

Lexmark CS531,CX532 Yellow Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M3HK0

Lexmark CS531,CX532 Black Return Program 15.8K Toner Cartridge

75M4HC0

Lexmark CS531,CX532 Cyan Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M4HM0

Lexmark CS531,CX532 Magenta Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M4HY0

Lexmark CS531,CX532 Yellow Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M4HK0

Lexmark CS531,CX532 Black Return Program 15.8K Toner Cartridge

75M5HC0

Lexmark CS531,CX532 Cyan Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M5HM0

Lexmark CS531,CX532 Magenta Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M5HY0

Lexmark CS531,CX532 Yellow Return Program 8.8K Toner Cartridge

75M5HK0

Lexmark CS531,CX532 Black Return Program 15.8K Toner Cartridge

75M0H20

Lexmark CS531,CX532 Cyan 8.8K Toner Cartridge

75M0H30

Lexmark CS531,CX532 Magenta 8.8K Toner Cartridge

75M0H40

Lexmark CS531,CX532 Yellow 8.8K Toner Cartridge

75M0H10

Lexmark CS531,CX532 Black 15.8K Toner Cartridge

75M1XC0

Lexmark CS632,CX635 Cyan Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M1XM0

Lexmark CS632,CX635 Magenta Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M1XY0

Lexmark CS632,CX635 Yellow Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M1XK0

Lexmark CS632,CX635 Black Return Program 20K Toner Cartridge

75M2XC0

Lexmark CS632,CX635 Cyan Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M2XM0

Lexmark CS632,CX635 Magenta Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M2XY0

Lexmark CS632,CX635 Yellow Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M2XK0

Lexmark CS632,CX635 Black Return Program 20K Toner Cartridge

75M3XC0

Lexmark CS632,CX635 Cyan Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M3XM0

Lexmark CS632,CX635 Magenta Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M3XY0

Lexmark CS632,CX635 Yellow Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M3XK0

Lexmark CS632,CX635 Black Return Program 20K Toner Cartridge

75M4XC0

Lexmark CS632,CX635 Cyan Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M4XM0

Lexmark CS632,CX635 Magenta Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M4XY0

Lexmark CS632,CX635 Yellow Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M4XK0

Lexmark CS632,CX635 Black Return Program 20K Toner Cartridge

75M5XC0

Lexmark CS632,CX635 Cyan Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M5XM0

Lexmark CS632,CX635 Magenta Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M5XY0

Lexmark CS632,CX635 Yellow Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M5XK0

Lexmark CS632,CX635 Black Return Program 20K Toner Cartridge

75M0X20

Lexmark CS632,CX635 Cyan 11.7K Toner Cartridge

75M0X30

Lexmark CS632,CX635 Magenta 11.7K Toner Cartridge

75M0X40

Lexmark CS632,CX635 Yellow 11.7K Toner Cartridge

75M0X10

Lexmark CS632,CX635 Black 20K Toner Cartridge

75M00CG

Lexmark CS531,632,CX532,635 Cyan Return Program 2K Toner Cartridge GSA

75M00MG

Lexmark CS531,632,CX532,635 Magenta Return Program 2K Toner Cartridge GSA

75M00YG

Lexmark CS531,632,CX532,635 Yellow Return Program 2K Toner Cartridge GSA

75M00KG

Lexmark CS531,632,CX532,635 Black Return Program 3K Toner Cartridge GSA

75M0HCG

Lexmark CS531,CX532 Cyan Return Program 8.8K Toner Cartridge GSA

75M0HMG

Lexmark CS531,CX532 Magenta Return Program 8.8K Toner Cartridge GSA

75M0HYG

Lexmark CS531,CX532 Yellow Return Program 8.8K Toner Cartridge GSA

75M0HKG

Lexmark CS531,CX532 Black Return Program 15.8K Toner Cartridge GSA

75M0XCG

Lexmark CS632,CX635 Cyan Return Program 11.7K Toner Cartridge GSA

75M0XMG

Lexmark CS632,CX635 Magenta Return Program 11.7K Toner Cartridge GSA

75M0XYG

Lexmark CS632,CX635 Yellow Return Program 11.7K Toner Cartridge GSA

75M0XKG

Lexmark CS632,CX635 Black Return Program 20K Toner Cartridge GSA

24B7537

Lexmark C2335,XC2335 Cyan 11.7K Toner Cartridge

24B7538

Lexmark C2335,XC2335 Magenta 11.7K Toner Cartridge

24B7539

Lexmark C2335,XC2335 Yellow 11.7K Toner Cartridge

24B7540

Lexmark C2335,XC2335 Black 20K Toner Cartridge

24B7549

Lexmark C2335,XC2335 Cyan 11.7K Toner Cartridge

24B7550

Lexmark C2335,XC2335 Magenta 11.7K Toner Cartridge

24B7551

Lexmark C2335,XC2335 Yellow 11.7K Toner Cartridge

24B7552

Lexmark C2335,XC2335 Black 20K Toner Cartridge

75M30CK

Lexmark CS639 Cyan Return Program 2K Toner Cartridge

75M30MK

Lexmark CS639 Magenta Return Program 2K Toner Cartridge

75M30YK

Lexmark CS639 Yellow Return Program 2K Toner Cartridge

75M30KK

Lexmark CS639 Black Return Program 3K Toner Cartridge

75M3XCK

Lexmark CS639 Cyan Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M3XMK

Lexmark CS639 Magenta Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M3XYK

Lexmark CS639 Yellow Return Program 11.7K Toner Cartridge

75M3XKK

Lexmark CS639 Black Return Program 20K Toner Cartridge

66S0HA0

Lexmark MS531,MX532 28.4K Toner Cartridge

66S0XA0

Lexmark MS631,632,MX632 31K Toner Cartridge

66S1000

Lexmark MS531,631,632,MX532,632 Return Program 5K Toner Cartridge

66S1H00

Lexmark MS531,MX532 Return Program 28.4K Toner Cartridge

66S1X00

Lexmark MS631,632,MX632 Return Program 31K Toner Cartridge

66S2000

Lexmark MS531,631,632,MX532,632 Return Program 5K Toner Cartridge

66S2H00

Lexmark MS531,MX532 Return Program 28.4K Toner Cartridge

66S2X00

Lexmark MS631,632,MX632 Return Program 31K Toner Cartridge

66S3000

Lexmark MS531,631,632,MX532,632 Return Program 5K Toner Cartridge

66S3H00

Lexmark MS531,MX532 Return Program 28.4K Toner Cartridge

66S3X00

Lexmark MS631,632,MX632 Return Program 31K Toner Cartridge

66S4000

Lexmark MS531,631,632,MX532,632 Return Program 5K Toner Cartridge

66S4H00

Lexmark MS531,MX532 Return Program 28.4K Toner Cartridge

66S4X00

Lexmark MS631,632,MX632 Return Program 31K Toner Cartridge

66S5000

Lexmark MS531,631,632,MX532,632 Return Program 5K Toner Cartridge

66S5H00

Lexmark MS531,MX532 Return Program 28.4K Toner Cartridge

66S5X00

Lexmark MS631,632,MX632 Return Program 31K Toner Cartridge

66S000G

Lexmark MS531,631,632,MX532,632 Return Program 5K Toner Cartridge GSA

66S0H0G

Lexmark MS531,MX532 Return Program 28.4K Toner Cartridge GSA

66S0X0G

Lexmark MS631,632,MX632 Return Program 31K Toner Cartridge GSA

66S300K

Lexmark MS639 Return Program 5K China Kiosk Toner Cartridge

66S3H0K

Lexmark MS639 Return Program 31K China Kiosk Toner Cartridge

66S0Z00

Lexmark MS531,631,632,639,MX532,632,M/XM3350 75K Imaging Unit

66S0ZA0

Lexmark MS531,631,632,639,MX532,632 75K Imaging Unit

24B7541

Lexmark XM3350 31K Toner Cartridge

24B7542

Lexmark XM3350 31K Toner Cartridge

71C10C0

Lexmark CS/CX730,735 Cyan Return Program 5K Toner Cartridge

71C10M0

Lexmark CS/CX730,735 Magenta Return Program 5K Toner Cartridge

71C10Y0

Lexmark CS/CX730,735 Yellow Return Program 5K Toner Cartridge

71C10K0

Lexmark CS/CX730,735 Black Return Program 5K Toner Cartridge

71C20C0

Lexmark CS/CX730,735 Cyan Return Program 5K Toner Cartridge

71C20M0

Lexmark CS/CX730,735 Magenta Return Program 5K Toner Cartridge

71C20Y0

Lexmark CS/CX730,735 Yellow Return Program 5K Toner Cartridge

71C20K0

Lexmark CS/CX730,735 Black Return Program 5K Toner Cartridge

71C80C0

Lexmark CS/CX730,735 Cyan Return Program 5K Toner Cartridge

71C80M0

Lexmark CS/CX730,735 Magenta Return Program 5K Toner Cartridge

71C80Y0

Lexmark CS/CX730,735 Yellow Return Program 5K Toner Cartridge

71C80K0

Lexmark CS/CX730,735 Black Return Program 5K Toner Cartridge

71C1HC0

Lexmark CS/CX730 Cyan Return Program 10.5K Toner Cartridge

71C1HM0

Lexmark CS/CX730 Magenta Return Program 10.5K Toner Cartridge

71C1HY0

Lexmark CS/CX730 Yellow Return Program 10.5K Toner Cartridge

71C1HK0

Lexmark CS730,735,CX730 Black Return Program 22K Toner Cartridge

71C2HC0

Lexmark CS/CX730 Cyan Return Program 10.5K Toner Cartridge

71C2HM0

Lexmark CS/CX730 Magenta Return Program 10.5K Toner Cartridge

71C2HY0

Lexmark CS/CX730 Yellow Return Program 10.5K Toner Cartridge

71C2HK0

Lexmark CS730,735,CX730 Black Return Program 22K Toner Cartridge

71C8HC0

Lexmark CS/CX730 Cyan Return Program 10.5K Toner Cartridge

71C8HM0

Lexmark CS/CX730 Magenta Return Program 10.5K Toner Cartridge

71C8HY0

Lexmark CS/CX730 Yellow Return Program 10.5K Toner Cartridge

71C8HK0

Lexmark CS730,735,CX730 Black Return Program 22K Toner Cartridge

71C0H20

Lexmark CS/CX730 Cyan 10.5K Toner Cartridge

71C0H30

Lexmark CS/CX730 Magenta 10.5K Toner Cartridge

71C0H40

Lexmark CS/CX730 Yellow 10.5K Toner Cartridge

71C0H10

Lexmark CS730,735,CX730 Black 22K Toner Cartridge

71C1XC0

Lexmark CS735 Cyan Return Program 12.5K Toner Cartridge

71C1XM0

Lexmark CS735 Magenta Return Program 12.5K Toner Cartridge

71C1XY0

Lexmark CS735 Yellow Return Program 12.5K Toner Cartridge

71C2XC0

Lexmark CS735 Cyan Return Program 12.5K Toner Cartridge

71C2XM0

Lexmark CS735 Magenta Return Program 12.5K Toner Cartridge

71C2XY0

Lexmark CS735 Yellow Return Program 12.5K Toner Cartridge

71C8XC0

Lexmark CS735 Cyan Return Program 12.5K Toner Cartridge

71C8XM0

Lexmark CS735 Magenta Return Program 12.5K Toner Cartridge

71C8XY0

Lexmark CS735 Yellow Return Program 12.5K Toner Cartridge

71C0X20

Lexmark CS735 Cyan 12.5K Toner Cartridge

71C0X30

Lexmark CS735 Magenta 12.5K Toner Cartridge

71C0X40

Lexmark CS735 Yellow 12.5K Toner Cartridge

81C0X20

Lexmark CX735 Cyan 16.2K Toner Cartridge

81C0X30

Lexmark CX735 Magenta 16.2K Toner Cartridge

81C0X40

Lexmark CX735 Yellow 16.2K Toner Cartridge

81C0X10

Lexmark CX735 Black 28K Toner Cartridge

81C1XC0

Lexmark CX735 Cyan Return Program 16.2K Toner Cartridge

81C1XM0

Lexmark CX735 Magenta Return Program 16.2K Toner Cartridge

81C1XY0

Lexmark CX735 Yellow Return Program 16.2K Toner Cartridge

81C1XK0

Lexmark CX735 Black Return Program 28K Toner Cartridge

81C2XC0

Lexmark CX735 Cyan Return Program 16.2K Toner Cartridge

81C2XM0

Lexmark CX735 Magenta Return Program 16.2K Toner Cartridge

81C2XY0

Lexmark CX735 Yellow Return Program 16.2K Toner Cartridge

81C2XK0

Lexmark CX735 Black Return Program 28K Toner Cartridge

81C8XC0

Lexmark CX735 Cyan Return Program 16.2K Toner Cartridge

81C8XM0

Lexmark CX735 Magenta Return Program 16.2K Toner Cartridge

81C8XY0

Lexmark CX735 Yellow Return Program 16.2K Toner Cartridge

81C8XK0

Lexmark CX735 Black Return Program 28K Toner Cartridge

71C00CG

Lexmark CS/CX730,735 Cyan Return Program 5K Toner Cartridge GSA

71C00MG

Lexmark CS/CX730,735 Magenta Return Program 5K Toner Cartridge GSA

71C00YG

Lexmark CS/CX730,735 Yellow Return Program 5K Toner Cartridge GSA

71C00KG

Lexmark CS/CX730,735 Black Return Program 5K Toner Cartridge GSA

71C0HCG

Lexmark CS/CX730 Cyan Return Program 10.5K Toner Cartridge GSA

71C0HMG

Lexmark CS/CX730 Magenta Return Program 10.5K Toner Cartridge GSA

71C0HYG

Lexmark CS/CX730 Yellow Return Program 10.5K Toner Cartridge GSA

71C0HKG

Lexmark CS730,735,CX730 Black Return Program 22K Toner Cartridge GSA

71C0XCG

Lexmark CS735 Cyan Return Program 12.5K Toner Cartridge GSA

71C0XMG

Lexmark CS735 Magenta Return Program 12.5K Toner Cartridge GSA

71C0XYG

Lexmark CS735 Yellow Return Program 12.5K Toner Cartridge GSA

81C0XCG

Lexmark CX735 Cyan Return Program 16.2K Toner Cartridge GSA

81C0XMG

Lexmark CX735 Magenta Return Program 16.2K Toner Cartridge GSA

81C0XYG

Lexmark CX735 Yellow Return Program 16.2K Toner Cartridge GSA

81C0XKG

Lexmark CX735 Black Return Program 28K Toner Cartridge GSA

71C0Z10

Lexmark CS/CX730,735,C/XC4342,C4352 Black 150K Imaging Unit

71C0Z50

Lexmark CS/CX730,735,C/XC4342,C4352 3-Color 150K Imaging Kit

71C0W00

Lexmark CS/CX730,735,C/XC4342,C4352 90K Waste Container