Αναλώσιμα προϊόντα που καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση της Lexmark | Lexmark Ελλάδα

Αναλώσιμα προϊόντα που καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση της Lexmark

Αναλώσιμα εκτυπωτών λέιζερ

Προϊόν Περίοδος εγγύησης

Κασέτες εκτύπωσης λέιζερ*

Περιορισμένη εγγύηση εφ' όρου ζωής*

Κασέτες τόνερ*

Περιορισμένη εγγύηση εφ' όρου ζωής*

Μονάδες/κιτ φωτοαγωγού**

Περιορισμένη εγγύηση εφ' όρου ζωής*

Μονάδες/κιτ απεικόνισης**

Περιορισμένη εγγύηση εφ' όρου ζωής*

Φωτοευαίσθητες μονάδες/κιτ**

Περιορισμένη εγγύηση εφ' όρου ζωής*

Φιάλες/δοχεία υπολειμμάτων τόνερ**

Περιορισμένη εγγύηση εφ' όρου ζωής*

*Η περιορισμένη εγγύηση εφ' όρου ζωής δεν ισχύει για αναγομωμένες κασέτες λέιζερ ή κασέτες λέιζερ που αδειάζουν μετά από φυσιολογική χρήση. Η περιορισμένη εγγύηση εφ' όρου ζωής ισχύει έως ότου εξαντληθεί η ωφέλιμη ποσότητα του τόνερ Lexmark που βρίσκεται στην κασέτα εκτύπωσης λέιζερ.
** Η περιορισμένη εγγύηση εφ' όρου ζωής για μονάδες/κιτ φωτοαγωγού, μονάδες/κιτ απεικόνισης, φωτοευαίσθητες μονάδες/κιτ ή φιάλες/δοχεία υπολειμμάτων ισχύει μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Replace supply item" (Αντικατάσταση αναλώσιμου). Η χρήση αναλώσιμων τρίτων που οδηγεί σε πρόκληση ζημιών στις μονάδες/κιτ φωτοαγωγού, μονάδες/κιτ απεικόνισης, φωτοευαίσθητες μονάδες/κιτ ή φιάλες/δοχεία υπολειμμάτων δεν καλύπτεται από την περιορισμένη εγγύηση εφ' όρου ζωής της Lexmark για αναλώσιμα. 

Αναλώσιμα εκτυπωτών inkjet

Προϊόν 1 έτος

Κασέτες inkjet

X

Αναλώσιμα επεξεργασίας κειμένου

Προϊόν 1 έτος

Ταινία Dot Matrix 6400, 6408, 6412

X

Lexmark 4227, 4227 και ταινία Dot Matrix

X

Lexmark 23xx Series Dot Matrix Ribbon

X

24xx Series Dot Matrix Ribbon

X

25xx Series Dot Matrix Ribbon

X

25xx+ Series Dot Matrix Ribbon

X