Lexmark Cartridge Collection Program

Recykling dla firm

Klienci o zużyciu średnim do wysokiego

Zrównoważone opcje dla firm w ramach gospodarki obiegowej

Lexmark dokłada starań, by dbać o zasoby naturalne, pomagając zredukować ilość odpadów i zwiększać liczbę regenerowanych produktów.

Program pojemników: zbiórka kaset na miejscu

EMEA Ecobox Program

Firmy, które muszą poddawać recyklingowi ponad 40 kaset jednocześnie dostarczamy odpowiedniej wielkości pojemniki bezpośrednio na miejsce i odbierzemy je po zapełnieniu ich kasetami Lexmarka. Zatroszczymy się o wszystko, tak abyście mogli skupić się wyłącznie na swoim biznesie.

W pojemniku można także umieścić materiały eksploatacyjne lub niewielkie części zamienne. Należy pamiętać, aby zrównoważyć liczbę części i kaset Lexmarka w celu wyrównania wagi. Jeśli okaże się, że pojemnik jest zbyt duży lub za ciężki, zalecamy użycie wielu pojemników ze względu na ochronę bezpieczeństwa i zdrowia.

Średnie pojemniki o wymiarach 40 x 40 x 83 cm mogą pomieścić 10 kaset. Duże pojemniki o wymiarach 60 x 40 x 83 cm mogą pomieścić 15 kaset.

Grzałki i zestawy obrazujące

W przypadku pojedynczych zwrotów grzałek i zestawów obrazujących o wadze poniżej 6 kg należy wypełnić poniższy formularz.

Raport ekologiczny

Można łatwo śledzić swoje postępy dzięki naszemu raportowi ekologicznemu, który regularnie mierzy i podkreśla Twoje sukcesy w ochronie środowiska. Zapytaj swojego doradcę o możliwość udostępnienia Twojego raportu ekologicznego.

Program zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka jest prowadzony i finansowany przez Lexmark. To nasz wkład w ochronę zasobów, który jest prawdziwym przykładem najlepszych praktyk w zakresie gospodarki obiegowej, zgodnie z którym wartości kaset i materiałów są zachowywane tak długo, jak to możliwe. Lexmark, oprócz wszelkich umownych lub obowiązujących regulacji środowiskowych, takich jak dyrektywa WEEE (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), opracował program LCCP. Wszelkie umowne lub dodatkowe możliwości utylizacji odpadów, którymi użytkownik końcowy może dysponować, pozostają bez zmian.