RS-232C Serial Interface Card

Vlastnosti

Konfiguračné nastavenie sériového rozhrania sa vytvára pomocou ponuky nastavenia sériového portu (Serial Opt) na ovládacom paneli tlačiarne. Podporuje prenosové rýchlosti od 1 200 do 115,2 K.

Prenosové rýchlosti: 1 200, 2 400, 4 800, 9 600*, 19,2 K, 38,4 K, 57,6 K a 115,2 K; 7 alebo 8* dátových bitov; kontrola parity – nepárna, párna, žiadna*, ignorovať; začiatočné a konečné bity; kontrola toku údajov DSR/DTR s krokovaním DTR, protokoly kontroly toku údajov DTR/DSR, XON/XOFF, XON/XOFF/DTR alebo XON/XOFF/DTR/DSR. * uvádza nastavenia predvolené výrobcom.

Štandard RS-422 nie je podporovaný.

Ďalšie informácie o sériovom a paralelnom rozhraní nájdete v dokumentácii s technickými informáciami.

Parametre

PN
27X0900
Rozmery balenia (mm - výška x šírka x hĺbka)
165 x 203 x 305 mm
Váha balenia (kg)
0.45 kg
Krajina pôvodu
China (PRC)
Klasifikácia UNSPSC
43201559