Riešenie na zjednodušenie ovládania | Lexmark Slovensko

Riešenie na zjednodušenie ovládania

Dotykové obrazovky môžu predstavovať problémy z hľadiska použiteľnosti a zjednodušenia ovládania pre ľudí, ktorí sú slepí alebo zrakovo postihnutí, majú znížené motorické schopnosti alebo používajú invalidné vozíky. Riešenie spoločnosti Lexmark na zjednodušenie ovládania (Lexmark Accessibility Solution) je webový softvér, ktorý pomáha používateľom vytvoriť úlohy kopírovania, faxovania a skenovania z počítača alebo prenosného zariadenia pripojeného k sieti, akým je napríklad iPhone, iPad alebo zariadenie PDA so zjednodušením ovládania (vrátane zariadení Voice Sense a Braille Sense).

Štruktúrované zameranie

Spoločnosť Lexmark disponuje stratégiou a zadefinovala procesy a metodológie na zabezpečenie čoraz jednoduchšieho ovládania jej produktov a riešení. Zjednodušenie ovládania je kľúčovým ukazovateľom v každej fáze procesu vývoja našich produktov. S cieľom ešte viac sa uistiť, že splníme naše ciele, sme zriadili komisiu na riadenie a dohľad nad našimi iniciatívami týkajúcimi sa zjednodušenia ovládania. Nižšie sú uvedené naše dobrovoľné šablóny zjednodušenia ovládania produktov na základe doplnku Section 508.

Pokročilá technológia. Inovatívne riešenia.

Spoločnosť Lexmark je presvedčená o tom, že zvyšovanie použiteľnosti produktov pre zákazníkov s postihnutím prinesie lepšie používateľské skúsenosti všetkým našim zákazníkom. Spätná väzba od našich zákazníkov s postihnutím identifikovala zmeny dizajnu produktov, ako aj štandardné funkcie produktov, ktoré spoločne zjednodušujú ovládanie pre všetkých zákazníkov. Tieto schopnosti obsahuje množstvo našich produktov Lexmark:

 • Hárky na oddeľovanie výstupu
 • Stohovanie úloh s posunutím
 • Ovládacie panely s nastaviteľným pozorovacím uhlom
 • Multifunkčné produkty s možnosťou vstupu prostredníctvom numerickej klávesnice
 • Dostupná výška a dosah
 • Ovládače tlačiarní so zjednodušením ovládania

Spoločnosť Lexmark okrem toho vyvíja prispôsobiteľný a flexibilný hardvér a softvér, ktorý možno prispôsobiť podľa individuálnych potrieb. Naša technológia umožňuje používateľom získať prístup k funkciám priamo z pracovnej plochy optimalizovanej pomocou technológie pre ľudí s postihnutím vrátane zväčšenia a čítania obrazovky.

Výhody riešenia na zjednodušenie ovládania

 • Textové obrazovky sprístupňujú používateľom takmer každé nastavenie a možnosť dostupnú pri multifunkčnom produkte Lexmark.
 • Používatelia môžu meniť vlastnosti zobrazenia vrátane veľkosti písma a farby popredia a pozadia na zlepšenie čitateľnosti.
 • Používatelia môžu pred vytvorením a odoslaním úlohy skontrolovať stav multifunkčného produktu.
 • Overená kompatibilita so softvérom na čítanie a zväčšenie obrazovky:
  • GW Micro Window-Eyes
  • Freedom Scientific JAWS®, MAGic®
  • Ai Squared Zoom Text
  • Serotek

Súprava Voice Guidance

Osoby s rôznymi úrovňami postihnutia môžu pohodlne a efektívne používať veľa inteligentných multifunkčných zariadení a tlačiarní Lexmark pomocou súpravy Lexmark Voice Guidance. Keďže je v súprave tradičná klávesnica a vybratá hlasová pomoc, súprava pridáva novú úroveň zjednodušenia ovládania zariadeniam Lexmark, ktoré majú dotykový displej eTask. Používatelia môžu počúvať hlasovú pomoc prostredníctvom vstavaných reproduktorov inteligentného multifunkčného zariadenia alebo tlačiarne, prípadne prostredníctvom svojich vlastných slúchadiel. Keď je nainštalovaná, súprava Voice Guidance poskytuje niektorým inteligentným multifunkčným zariadeniam a tlačiarňam eTask od spoločnosti Lexmark ďalšie funkcie stanovené novelizáciou predpisu č. 508 USA a európskou normou EN 301 549.