Riešenia pre finančné služby | Lexmark Slovensko

Riešenia pre finančné služby

industry finance banner

Zjednodušte správu dokumentov, zredukujte chyby a zvýšte zabezpečenie, ochranu osobných údajov a súlad so zákonnými požiadavkami.

Riešenia spoločnosti Lexmark pre finančné služby automatizujú pracovné postupy založené na papieroch, zrýchľujú spracúvanie údajov a zvyšujú zabezpečenie i súlad so zákonnými požiadavkami.

Riešenie spoločnosti Lexmark pre snímanie na pobočkách

Pomocou riešenia spoločnosti Lexmark pre snímanie na pobočkách môžu bankové a finančné inštitúcie prakticky eliminovať manuálne spracúvanie dokumentov, ktoré sa používajú pri otváraní nových účtov, spracúvaní žiadostí o pôžičky a správe investičných produktov. Medzi výhody tohto riešenia patria zníženie plytvania papierom a súvisiacich výdavkov, ako aj menej chýb a zdržaní.

Riešenia pre zabezpečenú tlač papierových šekov

Špeciálne navrhnuté laserové tlačiarne Lexmark v kombinácii s kvalitnými kazetami MICR a softvéru spoločnosti Source Technologies na zabezpečenú tlač šekov pomáhajú zabraňovať krádežiam a podvodom a poskytujú riešenie pre zabezpečené vytváranie kvalitných dokumentov MICR na čistých šekoch.

Riešenie spoločnosti Lexmark pre spracovanie faktúr

Riešenie spoločnosti Lexmark pre spracovanie faktúr umožňuje snímať faktúry, šeky a výkazy v mieste ich používania a elektronicky ich smerovať na spracovanie. Toto riešenie extrahuje dôležité údaje a zapíše ich do vašich finančných softvérových aplikácií na rýchle priraďovanie faktúr, čo vám umožňuje využiť možnosti vyšších zliav od dodávateľov.

Riešenie spoločnosti Lexmark pre nábor a interné vzdelávanie

Pomocou riešenia spoločnosti Lexmark pre nábor a interné vzdelávanie môžete elektronicky snímať, sledovať, smerovať, spravovať a zdieľať všetky dokumenty súvisiace s náborom a zaškolením nových zamestnancov. Toto riešenie automaticky upozorní všetky príslušné oddelenia na nových zamestnancov a náborovým manažérom, oddeleniu ľudských zdrojov a ostatným okamžite sprístupní kľúčové informácie.

Začíname

Kliknite sem, ak chcete kontaktovať spoločnosť Lexmark