Riešenia pre zdravotníctvo | Lexmark Slovensko

Riešenia pre zdravotníctvo

Tu sa začína zmysluplné napredovanie smerom k digitálnemu zdravotníctvu.

health

Riešenia spoločnosti Lexmark pre zdravotníctvo okamžite prepájajú lekárov a zdravotnícky personál s informáciami, ktoré potrebujú nato, aby mohli pacientom poskytovať lepšiu starostlivosť za nižšie ceny a s menším počtom papierových dokumentov.

Riešenie spoločnosti Lexmark pre smerovanie objednávok

Riešenie spoločnosti Lexmark pre smerovanie objednávok môže zautomatizovať doručovanie všetkých objednávok vašich lekárov, napríklad receptov, testov, terapií a diétnej stravy. Objednávkové formuláre sa skenujú a smerujú priamo do príslušných systémov správy objednávok, čím sa zvyšuje bezpečnosť a efektívnosť. Prioritné objednávky sú jasne identifikované a digitálna kópia môže byť automaticky odoslaná do elektronických zdravotných záznamov.

Riešenie spoločnosti Lexmark pre snímanie na mieste výkonu starostlivosti

Riešenie spoločnosti Lexmark pre snímanie na mieste výkonu starostlivosti poskytuje efektívny spôsob skenovania dokumentov personálom v reálnom čase z multifunkčnej tlačiarne Lexmark. Dokumenty sa automaticky smerujú do pracovného postupu na posúdenie a pripájajú sa k elektronickým zdravotným záznamom. V priebehu minút sú dôležité informácie k dispozícii všetkým autorizovaným pracovníkom, čo umožňuje vašej zdravotníckej organizácii poskytovať vysoko kvalitnú a nákladovo efektívnu starostlivosť.

Začíname

Kliknite sem, ak chcete kontaktovať spoločnosť Lexmark